พัทลุง(03 มี.ค.63 )สั่งปิดจังหวัดเริ่มตั้งแต่วัน5ถึงวันที่16เมษายน63


ผู้ประกาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงสั่งปิดจังหวัด ตามคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ตั้งแต่วันที่ 5  ถึง 16 เมษายน 2563 เป็นต้นไป รถทุกชนิดยังสามารถผ่านจังหวัดพัทลุงได้ แต่ห้ามรถจอด ห้ามส่งผู้โดยสารและบุคคลต่างจังหวัด ลงอย่างเด็ดขาด

เทป ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพัทลุงว่า วันนี้ 3 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เรียกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนายอำเภอทุกอำเภอและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง ประชุมด่วนถึงสถานการณ์โรคโควิด – 19 ที่เกิดแพร่ระบาดในขณะนี้เพื่อควบคุมยับยั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ซึ่งขณะนี้จังหวัดพัทลุงมีผู้ป่วยติดเชื้อแค่ 6 รายและจำนวนดังกล่าวได้รับการรักษาหายจากโรคและผู้ป่วยกลับบ้านแล้วหมดทั้ง 6 ราย แต่หากยังมีการเดินทางข้ามเขตจังหวัดโดยไม่มีความจำเป็น จะทำให้การแพร่เชื้อของโรคแผ่ขยาย ลุกลาม เพิ่มมากยิ่งขึ้น จะนำมาซึ่งความเสียหายและเป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชนอย่างร้ายแรง

จึงให้คณะกรรมการโรคติดต่อประกาศปิดจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน ถึงวันที่ 16 เมษายน 2563
โดยรถทุกชนิดยังสามารถผ่านจังหวัดพัทลุงได้ตลอดเส้นทาง แต่ห้ามรถทุกชนิดที่ผ่านเส้นทางจอดทุกพื้นที่ของจังหวัดพัทลุง ห้ามส่งผู้โดยสารและบุคคลต่างจังหวัด ลงอย่างเด็ดขาด รวมขบวนรถไฟที่วิ่งผ่านจังหวัดพัทลุง ก็ห้ามจอดทุกสถานี แต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การป้องกันโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภค – บริโภค อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ แต่สามารถจอดเคลื่อนย้ายสินค้า อุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ ได้ ทั้งนี้ผู้ได้รับการยกเว้นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด

 


และในวันนี้ตัวแทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่งมอบแอลกอฮอล์ 75 เปอร์เซ็นต์ ให้กับจังหวัดพัทลุงจำนวน 100 ลิตร เพื่อนำแอลกอฮอล์จำนวนดังกล่าวแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ต่อสู้โรคโควิด โดยเฉพาะจุดตรวจคัดกรองระหว่างจังหวัด และโรงพยาบาลในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุง