YSF สาวตรัง​ พลิกวิกฤติ!สร้างโอกาส​ ผลิตหน้ากากผ้าปาเต๊ะ ลวดลายสวยงาม​สร้างรายได้ 800 บาทต่อวัน

นางสาวเหมือนฝัน จันทร์ทอง เล่าว่า ตนเป็นเกษตรกรทำนาข้าวหอมมะลิ ผักสวนครัว และมีอาชีพเสริมคือการจำหน่ายผ้าปาเต๊ะ ในปี 2561 ได้สมัครเป็น Young Smart Farmer (YSF) จังหวัดตรัง ของกรมส่งเสริมการเกษตร จากสถานการณ์ การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบทำให้ยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรและผ้าปาเต๊ะลดลงมาก ทำให้มีรายได้ลดลง เกือบไม่พอค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

จึงเกิดแนวคิดหารายได้จากการผลิตหน้ากากทางเลือกจากผ้าปาเต๊ะ​ เนื่องจากการระบาดเริ่มกระจายในหลายพื้นที่ มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น และน่าวิตกกังวลมาก ทำให้คนเริ่มตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด 19 หน้ากากอนามัย​ จึงเป็นของใช้จำเป็นอันดับแรกที่ทุกคนต้องมีติดตัวไว้สำหรับป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส

แต่ตอนนี้มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงมีแนวความคิดที่จะผลิตหน้ากากผ้าปาเต๊ะขึ้นมาเพื่อเป็นทางออกหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกคนผ่านวิกฤตินี้ไปได้

ทั้งนี้ นางสาวเหมือนฝัน ยังมีความสามารถในการเย็บผ้าและใช้จักรเย็บผ้า จึงเรียนรู้การผลิตหน้ากากผ้าจาก youtube เพื่อทำไว้ใช้ภายในครอบครัว กระทั่งมีลูกค้ามีความสนใจ จึงขอให้ผลิตโดยเริ่มผลิตหน้ากากปาเต๊ะเพื่อจำหน่าย

ซึ่งมีหน้ากากผ้าปาเต๊ะ จำนวน 3 แบบ ดังนี้

1.ผ้าปาเต๊ะ + ผ้าสาลูรวมเป็น 2 ชั้น ขายส่งราคา 18 บาท ขายปลีกราคา 25 บาท

2. ผ้าปาเต๊ะ+ผ้ามัสลิน รวมเป็น 2 ชั้น ขายส่งราคา 25 บาท ขายปลีกราคา 30

3.ปาเต๊ะ+ มัสลิน 2 ชั้นรวมเป็น 3 ชั้น สามารถใส่แผ่นกรองได้อีก 1 ชั้น ขายส่งราคา 25 บาท ขายปลีกราคา 35 บาท

ซึ่งสามารถผลิตได้ 100 ชิ้นต่อวัน โดยมีช่องทางการจำหน่าย ที่หน้าร้านเหมือนฝัน ตรงข้ามแมคโคร จังหวัดตรัง และ Facebook เพียซ เหมือนฝัน

ปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่เป็นแม่บ้าน คนทำงาน และประชาชนทั่วไป หากท่านใดสนใจหน้ากากผ้าปาเต๊ะสวยๆ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0648541659 หรือเบอร์ 0812632359. และ ID-Line 0918492689 หรือผ่านทาง Facebook เพียซ เหมือนฝัน

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีความห่วงใยเกษตรกร และประชาชน จึงมีแนวความคิดที่จะดำเนินการผลิตหน้ากากผ้า โดยขอความร่วมมือจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อม ร่วมกันผลิตเพื่อจำหน่าย และบริจาคให้แก่สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร หรือ ประชาชนใกล้เคียง ให้มีหน้ากากใช้ป้องกันจาก COVID-19 ได้ในราคาที่เป็นธรรม

ปัจจุบันในภาคใต้หลายวิสาหกิจชุมชน ที่สามารถผลิตหน้ากากผ้าจำหน่ายแล้ว โดยผ้าที่นำมาผลิตเป็นหน้ากากนั้น เป็น ผ้าทอมือ ผ้าพื้นเมือง ผ้ามัสลินและผ้าชนิดอื่น ๆ โดยด้านในจะใช้ผ้าสาลู เป็นผ้ากรองด้านในเพราะมีคุณสมบัติในการระบายอากาศได้ดี

ซึ่งข้อดีของหน้ากากผ้าจะสามารถซักและนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ยังเป็นการช่วยสนับสนุนสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย