EnviTrap Fabric Mask 3 Layers คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

​หน้ากากผ้า EnviTrap พัฒนาโดยทีมจากคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้ความร่วมมือของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) โดยการสนับสนุนและให้คำปรึกษาของ บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด และหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

​โดยมีจุดประสงค์เพื่อผลิตหน้ากากผ้าที่สามารถป้องกันละอองฝอยและสารคัดหลั่ง (Droplet) มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อโรค พร้อมทั้งสามารถดูดซับสารคัดหลั่งจากผู้สวมใส่ EnviTrap ถูกออกแบบในรูปทรง 3D กระชับต่อใบหน้า และมีไซส์ให้เลือกถึง 3 ขนาด รวมไปถึงเป็นการลดการใช้หน้ากากอนามัยแบบครั้งเดียวทิ้ง (Single-use mask) เพราะสามารถนำไปซักและใช้ซ้ำได้

​วันนี้ทีมผู้พัฒนาได้เร่งผลิต EnviTrap หน้ากากผ้า 3 ชั้น ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันไวรัส COVID-19 ร่วมทั้งฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและสามจังหวัดชายแดนใต้ที่มีผู้ติดเชื้ออยู่เป็นจำนวนมาก รวมถึงประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของไวรัส สำหรับการส่งมอบในรอบแรกคาดว่าจะส่งมอบได้ภายในวันที่ 20 เมษายนนี้ โดยสามารถส่งมอบได้จำนวนทั้งสิ้น 3,000 ชิ้น ให้ทางบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่าง ๆ หลังจากนั้นในรอบถัด ๆ ไป ก็จะมีการส่งมอบให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงประชาชนกลุ่มอื่น ๆ ตามแผนที่ทางทีมผู้พัฒนาได้วางไว้ และสำหรับเวอร์ชั่นนี้มีการตั้งเป้าในการผลิตไว้ที่ 15,000 ชิ้น


​หนึ่งในทีมผู้พัฒนา ดร.คัมภีร์ พ่วงทอง จากคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ความยากในการผลิตหน้ากากผ้า EnviTrap ในเวอร์ชั่นนี้ เริ่มตั้งแต่การหาผ้าที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการทำหน้ากาก ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพในการกรองอนุภาค หรือไม่ทำให้การหายใจลำบาก เป็นต้น รวมทั้งการขึ้นรูป ออกแบบ ดีไซน์ต่าง ๆ และสถานการณ์ในปัจจุบันการหาผ้าในปริมาณที่มากพอต่อความต้องการเป็นไปด้วยความลำบาก ทำให้การผลิตเกิดความล่าช้าและมีปัญหาพอสมควร อีกทั้งข้อจำกัดในการใช้งานของ EnviTrap ที่ทีมผู้พัฒนาแนะนำว่ายังไม่ควรใช้เพื่อทดแทนหน้ากากตามมาตรฐาน N95 โดยตรง จึงอาจจะไม่เหมาะกับบุคคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยไวรัส COVID-19 ที่ต้องการหน้ากากอนามัย N95 โดยตรง จากปัญหาดังกล่าว ปัจจุบันทางทีมวิจัยกำลังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาชั้นของฟิลเตอร์ ที่มีความสามารถตามมาตรฐาน N95 โดยการใช้ถ่านชีวภาพ (Biochar) ที่ได้จากซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาเป็นองค์ประกอบของฟิลเตอร์ เพื่อลดการนำเข้าฟิลเตอร์จากต่างประเทศ และเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอีกทางหนึ่งด้วย

ทางทีมผู้พัฒนาต้องขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ท่านที่ทำให้เกิดหน้ากาก EnviTrap เวอร์ชั่นนี้ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด และ รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ หัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา