มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)​ และสมาคมอาสาสร้างสุขภาคใต้ เชิญชวนช่างเย็บผ้าจิตอาสามารับผ้า หรือแบบผ้าได้ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันและเวลาราชการ เพื่อไปเย็บหน้ากากอนามัยที่บ้าน​ จากนั้นจัดส่งคืนหน้ากากตามวันเวลาที่สะดวก

ทั้งนี้​ เพื่อนำไปมอบและแจกจ่ายให้กับกลุ่มเสี่ยงในโรงพยาบาล หรือประชาชนที่ขาดแคลนต่อไป

สนใจติดต่อได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยนักศึกษาและบุคลากร ม.อ.ได้ร่วมกันตัดผ้าตามแบบเตรียมให้ท่านเย็บเรียบร้อย​แล้ว

โดยติดตามเฟซบุ๊ก ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม ม.อ. 084 994 8153 (รชดี้) หรือ 0901753613 (ฮาบีบ๊ะห์) เราจะร่วมกัน เพื่อปกป้องพี่น้องของเราเอาชนะ COVID 19 ในครั้งนี้ไปด้วยกัน