นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เผยถึงการแจกหน้ากากอนามัย หรือแมส ให้ประชาชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ว่า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ จัดซื้อวัสดุ มาจัดทำหน้ากากอนามัย โดยให้ครู ก. ที่ได้รับการฝึกอบรมในการจัดทำหน้ากาก แล้วไปสอนประชาชนต่อ

กรณีนี้อาจะเกิดความซักช้าบ้าง เนื่องจากขณะนี้วัสดุเช่นผ้า ที่ใช้ทำหน้ากากขาดแคลนบ้าง สำหรับการแจกจ่ายกน้ากากให้แก่ประชาชนนั้น ประชาชนสามารถสอบถามไปที่อปท. พื้นที่ได้ว่า แต่ละท้องถิ่นดำเนินการแจกจ่ายอย่างไร

อย่างเช่น ที่เทศบาลเมืองสะเดา นายสุเมธ ศศิธร นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา อำเภอสะเดา ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองสะเดา พร้อมให้ความรู้และแจกจ่ายหน้ากากอนามัย แก่พ่อค้าแม่ค้า เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ซื้อ และผู้ขาย หรือ จนท.และ อสม. เทศบาลเมืองปาดัง เบซาร์ อ.สะเดา ตัดเย็บหน้ากาก เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนและอยู่เวรด่านปาดัง ลงทะเบียนคัดกรองประชาชนกลับเข้าประเทศ

และ อบต.บางเขียด จัดทำหน้ากากแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ 100 % และทุก อปท.เร่งขับเคลื่อนการผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยในขณะนี้สามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้แล้วจำนวน 40,830 ชิ้น และอยู่ในระหว่างการดำเนินการเย็บ 21,033 ชิ้น

ขณะเดียวกัน อปท. อีกหลายแห่งได้จัดกิจกรรมรณรงค์ และทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ เพื่อลดและป้องกับการระบาดของไวรัสโควิด – 19 อาทิ อบต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิและประชาชนร่วมกันล้างมัสยิด​คลองกอย​ม.15​ ต.ท่าชะมวง, นายยูโส๊ะ จะเด นายก อบต.ปลักหนู อ.นาทวี พร้อมด้วย
นาย อิสรา หมันสะเด็น อีหม่ำมัสยิดบ้านใหม่ ม. 4 ต.ปลักหนู นำชาวบ้าน และ ต.ช.ด ร่วมกันทำความสะอาดมัสยิด โดยเน้นการทำความสะอาดพื้นมัสยิด เพื่อให้มัสยิดบ้านใหม่ ได้ปลอดภัย และปลอดเชื้อโควิด (20 มีนาคม)

ขณะที่ เทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา นายสุริยา ยีขุน นายกเทศมาตรีตำบลปริก ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้และกระตุ้นเตือนให้พ่อค้าแม่ค้า ในตลาดกรีนต้นปริก สวมหน้ากากอนามัย และวิธีปฏิบัติตนเองให้รอดจาก “ไวรัสโคโรน่า”