เมื่อวานนี้ (20 มี.ค. 63) แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1 ซึ่งจากข้อมูลจำนวนคนไทย 132 คน ที่เข้าร่วมงาน “Qudamak & Ulamak 2020” ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563 ที่มัสยิดศรีเปตาลิง กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ข้อมูลเบื้องต้น มีประชาชนจังหวัดนราธิวาสติดตามตัวได้ 30 ราย และได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจ จำนวน 25 ราย มีผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 2 ราย ดังนี้
รายที่ 1 ผู้ป่วยชายไทย อายุ 55 ปี ขณะนี้อาการดีขึ้น ไม่มีไข้ เจ็บหน้าอกเวลาไอ
รายที่ 2 ผู้ป่วยชายไทย อายุ 41 ปี ขณะนี้อาการทั่วไปปกติ ไม่มีไข้ ไม่ไอ รับประทานอาหารได้ตามปกติ

ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาสได้กำหนดมาตรการสำคัญเป็นระยะการปฏิบัติการ เรื่อง การทำความสะอาด ดังนี้
ระยะแรก เน้นการทำความสะอาดที่พักอาศัยของผู้ป่วย ผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูง มัสยิด วัด โดยให้ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนในพื้นที่ที่มีการติดเชื้อร่วมดำเนินการ
ระยะที่ 2 ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทุกพื้นที่ โดยมีการออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ที่ 1149/2560 เรื่อง สั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2563 ครับ

แหล่างที่มา

FB:เอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

เมื่อวานนี้ (20 มี.ค. 63) แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1…

โพสต์โดย เอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เมื่อ วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2020