สงขลาทูเดย์ พาย้อนรอยประวัติศาสตร์ “เมืองสิงขรา” ลูกหลานสายสกุลสุลัยมานชาห์ ร่วมระลึกเรียนรู้ประวัติ พร้อมสานสัมพันธ์สายสกุล

นายไสว ณ พัทลุง ประธานมูลนิธิพระยาพัทลุงขุนคางเหล็ก สุลต่านสุลัยมาน เล่าถึงประวัติสุลต่านสุลัยมาน ภายในงานสืบสายสกุลสุลต่านสุลัยมานชาห์ ณ สุสานสุลต่านสุลัยมานชาห์ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา

ภายใต้ดินแดนแห่งนี้ ได้มีข้าราชการสำนักราชวงศ์สุลต่านแห่งกรุงโยกยากาต้าชื่อ “ดาโต๊ะ โมกอลล์” นับถือศาสนาอิสลาม ได้หลบภัยจากพวกล่าอาณานิคมชาวดัชหรือฮอลันดาจากเกาะชวา เดินทางเข้ามาพึ่งใบบุญของกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ.2148 ประมาณ 413 ปีที่แล้ว โดยมีบุตรชาย 2 คน ชื่อ สุลัยมาน กับ ฟารีซี และบุตรสาวหนึ่งคนชื่อ ฟาติมะห์

ไสว ณ พัทลุง

โดยท่าน “สุลต่านสุลัยมาน” ปกครองเมืองสิงขรา หรือเมืองชิงกอรา ให้เจริญรุ่งเรืองและมีอำนาจเหนือบรรดาบ้านเมืองใกล้เคียง เมื่อ พ.ศ.2163 จนถึงบัดนี้ 200 กว่าปีแล้ว นับตั้งแต่นั้นมาสายสกุลสุลต่านสุลัยมานแตกลูกหลานออกเป็นมหาสาขา

ตลอดจนมีการจัดสร้างอนุสาวรีย์พระยาพัทลุงขุนคางเหล็ก สุลต่านสุลัยมาน ที่วัดวัง ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง เมื่อปี 2559 และสุสานสุลต่านสุลัยมานชาห์แห่งนี้