คพอ. รุ่น 369 สานพลังสู้โควิด ออกรณรงค์ป้องกันพร้อมปูพรมติดตั้งเครื่องกดสบู่เหลวล้างมือในที่สาธารณะ
คณะผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ. รุ่น 369) จัดกิจกรรม “รณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ป้องกันตัวเองจากโรคระบาด”
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563  โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ. รุ่น 369) ลงพื้นที่ทำกิจกรรมติดตั้งเครื่องกดสบู่เหลว และสบู่เหลวล้างมือให้แก่ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อสำหรับใช้ทำความสะอาดมือ ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ณ บริเวณสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ และสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ พร้อมทั้งติดตั้งให้คำแนะนำวิธีการล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ และวิธีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันไวรัส COVID-19
ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นถือเป็นโครงการนำร่องและเป็นส่วนหนึ่งในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งทางโครงการ (คพอ.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขอนามัยของทุกคนในท้องถิ่น และช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าได้