แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งปิดจุดผ่อนตามแนวชายแดนนราธิวาส ตั้งแต่ 05.00 น.พรุ่งนี้ หลังมาเลเซียประกาศปิดประเทศ  หลังจากที่รัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศปิดประเทศเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563  เพื่อดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19  โดยไม่อนุญาตให้คนมาเลเซียเดินทางออกจากประเทศ และอนุญาตให้เฉพาะคนมาเลเซียเดินทางเข้าประเทศได้เท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันการทะลักของคนไทยและต่างชาติ จากประกาศปิดประเทศของมาเลเซีย  ล่าสุด วันนี้ 17 มี.ค.2563   พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ลงพื้นที่ยังด่าน ศุลกากรสุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส พร้อมออกมาตราการประกาศปิดจุดผ่อนปรนทั้ง  13 จุด ในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดนราธิวาส โดยตั้งแต่เวลา 05.00 วันพรุ่งนี้( 18 มี.ค.63) จะไม่อนุญาตให้มีการเข้าออกผ่านจุดผ่อนปรนทั้งหมด  เพื่อสกัดกั้นและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 โดยประชาสัมพันธ์มายังพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทย ใช้ช่องทางด่านหลักทั้ง 3 ด่าน
นอกจากนี้ได้เตรียมความพร้อม ของกำลังพลป้องกันตามแนวชายแดนทุกช่องทางเพื่อเสริมการปฏิบัติในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สถานการณ์ ณ ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ส่วน 132 คนที่ไปร่วมงานประชุมศาสนาที่ประเทศมาเลเซีย ก็ได้มีการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อนำมาเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง จึงขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชนให้ปฏิบัติ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ อย่าตื่นตระหนกกับข่าว ขอให้ทุกคนมีสติ เชื่อว่าทุกคนเชื่อว่าจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าว