บีโอไอ ควง สภาพัฒน์-เอสเอ็มอี-หอการค้าไทย ลงตรัง เยี่ยมวิสาหกิจฯผ้าทอนาหมื่นศรี แลกเปลี่ยนแนวทางการผลิต-การตลาด รับลูกแผนขับเคลื่อนระยะ 3 ปีฉบับชาวบ้าน

14 มีนาคม 2563 ที่วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) นำคณะจากบีโอไอ, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) หรือสภาพัฒน์, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม , สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, กรรมการยุทธศาสตร์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิสาหกิจฯ โดยมีนางสาวอารอบ เรืองสังข์ ประธานวิสาหกิจฯพร้อมสมาชิกให้การต้อนรับด้วยความเป็นกันเอง

ทั้งนี้ คณะนำโดยบีโอไอได้ขึ้นรถรางนำเที่ยวของอบต.นาหมื่นศรี เพื่อศึกษาดูงานยังศูนย์หม่อนไหมตรังบนที่ดินที่ทางกลุ่มวิสาหกิจฯจัดซื้อเพื่อเตรียมพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงครบวงจรสำหรับชุมชน ทั้งนี้ทางกลุ่มวิสาหกิจฯ ยังได้นำชมพิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี ก่อนทั้งหมดจะนั่งร่วมวงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในหลากหลายแนวทาง ทั้งด้านการชูภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ ด้านกระบวนการผลิต การตลาด ไปจนถึงแนวทางการสร้างรายได้แก่ชุมชนในหลากหลายสาขา

โดยทางกลุ่มวิสาหกิจฯได้นำเสนอ “แผนขับเคลื่อนวิถีหัตถกรรมเฉลิมพระเกียรติ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(พ.ศ.2563-2565)” ซึ่งจัดทำโดยกลุ่มวิสาหกิจฯ เอง โดยคณะบีโอไอได้ให้ความสนใจ พร้อมให้ข้อเสนอแนะและรับแผนไปพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป