จากวิกฤติการณ์การแพร่เชื้อของไวรัสโคโรน่าที่มีอัตราการแพร่ที่รวดเร็วและยังไม่สามารถหยุดยั้งได้ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสมุนไพรและอาหารเสริมโคกเคียน ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส เล็งเห็นในความสำคัญจึงทำเจลล้างมือขึ้นมา เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าของประชาชนในพื้นที่ในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดใกล้เคียง เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันในการป้องกันเชื้อโรคและเชื้อไวรัสโคโรน่า พร้อมจัดจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์


นางน้อย สวนจันทร์ ปรานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสมุนไพรและอาหารเสริมโคกเคียน เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เนื่องจากเจลอนามัยขาดตลาดก็เลยคิดค้นแล้วก็รวมกลุ่มเพื่อที่จะสร้างรายได้แล้วก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ซื้อราคาเจลที่ราคาถูกแล้วก็เข้าถึงง่าย เริ่มตั้งแต่ ขนาด 30ml.ราคา 20บาท ขนาด80ml.65 บาท สามารถกระจายรายได้ให้ให้กับครัวเรือนครัวเรือนละประมาณ 300 บาทต่อวัน ชดเชยจากราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้


สามารถผลิตได้วันละ 600 ขวด ต่อวัน เป็นการนำคนในชุมชนสิบครัวเรือนมารวมตัวเพื่อเพิ่มรายได้แล้วก็ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ฝึกการเรียนรู้นักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งขณะนี้ทางวิสาหกิจชุมชนยังรับออเดอร์อย่างต่อเนื่อง สามารถติดต่อได้ที่วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสมุนไพรและอาหารเสริมโคกเคียน หมายเลขโทรศัพท์ 091-8474849 FB:Kokkean Herb ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.