เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา มีการประกวด “เทพีสงขลา” เนื่องในเทศกาล “วันสงขลา รักสงขลา ซิงกอร่ารำลึก” โดยมีเงื่อนไขว่าให้แต่ละอำเภอส่งสาวงามเข้าประกวด อำเภอละ 1 คนสงขลา มี 16 อำเภอ จึงมีสาวงามเข้าประกวด 16 สาวงาม

เรื่องราวของคนสวย ๆ งาม ๆ แห่งเมืองสงขลานี้ มีมานาน นานจนมี “ตำนาน” เกี่ยวแก่การประกวด ”นางงาม” จนกลายเป็นเรื่องเป็นราวสืบย่านสาวนานมากมาถึง “ถนนนางงาม” ย่านเมืองเก่าสงขลาบ่อยาง

จากการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของการประกวดสาวงามในเมืองสงขลา พบว่ามีใช้อยู่ 4-5 คำ ต่างกรรม ต่างวาระ คือ นางงามสงขลา, นางสาวสงขลา, นางงามสมิหลา, นางสาวสมิหลา และ เทพีสงขลาแต่บางที งานเดียวกันก็ใช้ปน ๆ กันนางสาวบ้าง นางงามบ้าง พอมีให้ได้เห็น

ทีนี้ย้อนกลับมาที่เรื่องราวของการประกวด “เทพีสงขลา” หนังสือพิมพ์ “ไทยทักษิณ” ฉบับวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2504 ลงรูปภาพสาวงามและโปรยหัวว่า “20 สาวเข้าประชันโฉม เพื่อครองตำแหน่งเทพีสงขลา”

ข้อมูลอ้างอิงจาก : Vadhichai Phetsuwan