นายณรงค์ ตั้งภัสสรเรือง นายกสมาคมการค้าธุรกิจยานยนต์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คุณพิมลทิพย์ ปราณีจิตต์ เหรัญญิกสมาคมฯ เข้าพบแสดงความยินดี กับท่าน วสันต์ ยี่ตัน ขนส่งจังหวัดสงขลา ในโอกาสที่ท่านมารับตำแหน่งเป็น ขนส่งจังหวัดสงขลาท่านใหม่ พร้อมกับได้แนะนำสมาคมการค้าธุรกิจยานยนต์จังหวัดสงขลา กิจกรรม ตลอดจนสมาชิกของสมาคมฯ ให้ท่านได้รับทราบ