สงขลา – คึกคัก! 10 มีนาคม “วันสงขลา” ยกทัพของดี 16 อำเภอ เนื่องในงานวัฒนธรรมของดีเมืองสงขลา ชาวสงขลาแห่ร่วมล้นหลาม

10 มี.ค. 63 ที่ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ขบวนแห่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมใน 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา เคลื่อนขบวนเข้าสู่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา เพื่อร่วมรำลึกถึงบรรพชนให้ตระหนักมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด และได้รวมพลังสร้างความรัก ความสามัคคี เนื่องในวันที่ 10 มีนาคม “วันสงขลา”

โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายบัญญัติ จันทน์เสนะ ประธานกรรมการมูลนิธิเรารักสงขลา เฉลิมพระเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก

ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานโครงการวัฒนธรรมของดีเมืองสงขลา (วันสงขลา) พร้อมมอบรางวัล “6 คนดีศรีสงขลา” ประจำปี 2562 ได้แก่
1. ประเภทเยาวชนคนดีสงขลา นายกัมพล​ สุวรรณโณ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม อำเภอสิงหนคร​ จังหวัดสงขลา
2. ประเภทครอบครัวคนดีศรีสงขลา ครอบครัวนายชัยยุทธ​ หมันหลัง อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา
3. ประเภทเกษตรกรคนดีศรีสงขลา​ นายณัฐพล หนูแสง อำเภอระโนด​ จังหวัดสงขลา
4. ข้าราชการคนดีศรีสงขลา รองศาสตราจารย์​ นายแพทย์พุฒิศักดิ์​ พุทธวิบูลย์​ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. ประเภทนักธุรกิจคนดีศรีสงขลา นายเอนก​ แซ่ตั้ง อาคารเบญจพรกรุ๊ป​ อำเภอหาดใหญ่​ จังหวัดสงขลา
6. ประเภทองค์กรคนดีศรีสงขลา สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา​ นายสุรพล​ กำพลานนท์วัฒน์​ นายกสมาคม

และมอบรางวัลสงขลาคนต้นแบบแก่อำเภอบางกล่ำ, หาดใหญ่, นาหม่อม, คลองหอยโข่ง แลเมืองสงขลา เพื่อเป็นการแสดงถึงการสร้างคุณงามความดีและคุณประโยชน์แก่เมืองสงขลา

 

ภายในงานมีการจัดซุ้มภูมิปัญญากว่า 80 ซุ้ม ซึ่งเป็นการยกทัพของดี ของเด็ดให้นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานได้ชม ชิม ช้อป ของดีแต่ละอำเภอ โดยถือเป็นการช่วยส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และยังเป็นการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดอีกด้วย

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา กล่าวว่า “จังหวัดสงขลา” เป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทย ที่มีวันประจำจังหวัด คือ วันที่ 10 มีนาคม โดยนับเริ่มจากวันที่วางเสาหลักเมืองจังหวัดสงขลา ณ ศาลหลักเมืองสงขลา ถนนนางงาม อำเภอเมือง สงขลา โดยเป็นเสาหลักเมืองไม้ชัยพฤกษ์ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นเสาหลักเมืองที่ปรากฏจนถึงทุกวันนี้เป็นเวลา 178 ปี โดยวันดังกล่าว เป็นวันที่ชาวสงขลาทุกคนร่วมระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลาร่วมกันทำกิจกรรมดี ๆ แก่บ้านเมืองของตนเอง

และมีส่วนช่วยในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด และที่สำคัญเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน เกิดความรัก ความสมานฉันท์ และความผูกพันในการอยู่ร่วมกันในสังคม นำสู่ความสันติสุข ตลอดจนการสร้างความภาคภูมิใจให้ชาวสงขลาได้ระลึกถึงบรรพชนที่ได้สร้างเมืองมา เกิดความสำนึกรัก และหวงแหนในบ้านเกิดของตนเอง ซึ่งจังหวัดสงขลา เป็นเมืองที่มีประวัติการสร้างเมืองมายาวนาน และมีการพัฒนาเมืองให้เจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน

การจัดงานในปีนี้ เป็นปีที่ 5 มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การจัดซุ้มภูมิปัญญาหมู่บ้านวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา การจัดนิทรรศการ “คนสงขลา คนต้นแบบ” กิจกรรมการเสวนาวิชาการ “สงขลาบ้านเราแต่เก่าก่อน” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 9-11 มีนาคม 2563

วันที่ 10 มีนาคม 2563 จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร “บรรพชนคนสงขลา” พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีสมโภชเสาหลักเมือง บริเวณถนนนางงาม ขบวนแห่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และร่วมเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสงขลา” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

วันที่ 11 มีนาคม 2563 จัดให้มีพิธีทำบุญเวียนเทียน ณ พระธาตุหลวงเขาตังกวน การประกวดธิดาสงขลา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ส่วนในวันที่ 31 มีนาคม 2563 พบกับกิจกรรมการเต้นลีลาศกับวงสุนทราภรณ์ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พร้อมเชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยวมาเที่ยวยังแหล่งประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลา แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งการค้าที่รวมสินค้านานาชนิด

โดยในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ผู้ประกอบการโรงแรม 56 แห่ง ได้รวมตัวกันลดราคาค่าที่พักถึง 40 % และสายการบินต่าง ๆ ได้พร้อมใจกันลดราคาพิเศษสำหรับเที่ยวบินที่เดินทางมาสงขลาอีกด้วย