‘นายกชาย’ ประธานเปิดร้านทองยิ่งเจริญรัตภูมิ อ.สะเดา

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 คุณเดชอิศม์ ขาวทอง (นายกชาย) ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดร้านทองยิ่งเจริญรัตภูมิ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา