5 มีนาคม 2563 นางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลจัดอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล เพื่อสร้างวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย ให้สามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล รวมถึงจิตอาสา อาสาสมัคร ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ สามารถนำความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลไปช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและสมาชิกชุมชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยได้อย่างถูกต้อง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอละงู จังหวัดสตูล

โดยได้นำหุ่นสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ที่ได้รับมาจากผศ.ดร.บุญธรรม นิธิอุทัย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 จำนวน 80 ตัว แบ่งออกเป็นหุ่นผู้ใหญ่ 20 ตัว หุ่นเด็ก 20 ตัว หุ่นทารกแรกเกิด 20 ตัว และหุ่นสำหรับช่วยผู้ป่วยที่สำลัก 20 ตัว มาใช้ในการอบรมครั้งนี้

อุดมลักษณ์ แสงบัว สตูล