3มีนาคม 2563 ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ได้มีการประชุมเชิงปฎิบัติการติดตาม คาดคะเนสถานการณ์และจัดทำข้อมูลเอกภาพไม้ผลเศรษฐกิจระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 และได้มีการเตรียมการก่อนที่จะถึงฤดูกาลไม้ผล โดยมี นายวิฑูร อิทมณี หัวหน้าเกษตรจังหวัดสตูล ได้ให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับไม้ผลและพืชผลทางการเกษตรกับผู้สื่อข่าวว่า ทางส่วนกลางได้มีการจัดการและมีนโยบายให้เกษตรอำเภอ หรือจังหวัด โดยเฉพาะในโซนภาคใต้นั้น ไม้ผลจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนกรกฎาคม สิงหาคมไปจนถึงเดือนกันยายน และไม้ผลของแต่ละจังหวัด ตั้งแต่ชุมพรลงไปจนถึงนราธิวาสนั้น ก็ออกสู่ตลาดไม่พร้อมกัน

จึงมีการทำข้อมูลไม้ผล เพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน และใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น เพื่อประมาณการผลิต และใช้วางแผนในด้านการตลาด และเพื่อสร้างความสมดุลของผลผลิตกับการตลาด เมื่อสร้างความสมดุลแล้ว การแก้ปัญหาต่าง ๆ ก็จะลุล่วงไปได้


ส่วนข้อมูลจากการจัดเก็บรายครัวเรือนมานั้นในปีนี้ ทั้งจังหวัดสตูลมีข้อมูล รวมทั้งไม้ผล ได้ 4 ชนิด ไม่ว่าจะเป็น ลองกอง มังคุด เงาะ และทุเรียน อยู่ที่ 9,000 กว่าไร่ ข้อมูลของไม้ผลที่เยอะที่สุดก็จะเป็น ลองกอง มี 3,000 กว่าไร่ และในปีนี้คาดว่าผลผลิตของจังหวัดสตูลน่าจะมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นประมาณ 10% แต่ต้องดูสถานการณ์ภัยแล้งด้วย ถ้าหากยังมีแนวโน้มต่อเนื่องก็อาจจะทำให้ผลผลิตลดลงได้ หรือในช่วงที่ผลผลิตกำลังออกสู่ท้องตลาดนั้นมีปริมาณฝนที่เยอะก็ทำให้มีการเปลื่ยนแปลงของตัวเลขด้วย

ส่วนการเตรียมความพร้อมสำหรับไม้ผลของจังหวัดสตูลนั้น ทางเจ้าหน้าที่และเกษตรอำเภอ ได้ลงไปประชาสัมพันธ์กับพี่น้องเกษตรกร ร่วมกับทางจังหวัด เนื่องจากทางจังหวัดโดยเฉพาะ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการเปิดศูนย์และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแล้ว และทุกวันจันทร์ จะมีการให้พี่น้องเกษตรกรส่วนหนึ่งเข้ามาดูแลให้นำปรึกษาการใช้น้ำอย่างประหยัด


ในส่วนไม้ผลถ้าเป็นไปได้ก็ให้เฝ้าระวังส่วนการใช้น้ำนั้น ทางหัวหน้าเกษตรจังหวัดบอกว่า ระบบน้ำสำคัญที่สุด ถ้าพี่น้องเกษตรกรมีระบบน้ำที่ดี ฝ่าวิกฤติในช่วงเดือน มีนาคม-เมษายนไปได้ ก็จะสามารถสร้างผลประโยชน์กับไม้ผลได้เยอะและผลผลิตที่ออกมานั้นก็จะมีคุณภาพด้วย

แต่ถ้าหากพี่น้องเกษตรกรที่ขาดน้ำก็ควรที่จะรักษาชีวิตของไม้ผล อย่างเช่น หากไม้ผลที่กำลังออกดอก ก็ควรตัดแต่งดอกออก และถ้าหากไม่มีน้ำจริงๆควรจะตัดดอกทิ้งเพื่อไม่จำเป็นที่จะต้องเอาผลผลิตแต่เพื่อรักษาชีวิตของไม้ผลไว้ และแนะนำให้เกษตรกรเข้าไปดูพืชผลของตัวเองว่ามีน้ำหรือระบบน้ำเป็นยังไง จะเอาน้ำจากแหล่งที่ไหน หรือถ้าหากต้องการความช่วยเหลือจริงๆแล้วให้พี่น้องเกษตรกรไปติดต่อทางอำเภอได้ แต่หากเป็นไปได้อยากให้พี่น้องเกษตรกรช่วยเหลือตัวเองเป็นหลักก่อน


นายวิฑูร อินทมณี หัวหน้าเกษตรจังหวัดได้กล่าวอีกว่า ทางสถานการณ์น้ำในพื้นที่ราบไม่น่ากังวลสักเท่าไหร่ การจัดการติดตามของชลประทานพบว่า ยังมีน้ำเพียงพอหรืออาจจะลดลงเล็กน้อย ส่วนพื้นที่ที่เป็นที่สูงไม่มีแหล่งน้ำนั้น น่าเป็นห่วงมาก ก็ต้องอาศัยเจ้าของสวนเพื่อหาแหล่งน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าไปดูและรักษาไม้ผลไว้ในเบี้องต้นก่อนเพื่อฝ่าวิกฤติ

ก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ฝนได้ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้พืชและไม้ผลอื่น ๆ ได้รับความชุ่มชื้น แค่หลังจากนั้น ฝนได้ทิ้งช่วงเป็นเวลานาน จึงต้องเฝ้าดูแลและเฝ้าระวัง โดยเฉพาะการจัดการเศษวัสดุการเกษตรโดยการจุดไฟเผา แนะนำให้นำไปคลุมพืชผลต้นไม้โดยเฉพาะซังข้าวนั้น เป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับต้นไม้ ส่วนนาข้าวนั้นแนะนำให้ไถกลบ เพราะซังข้าวจะเป็นปุ๋ยหมักที่ดีที่สุดเมื่อย่อยสลายแล้วจะช่วยให้พืชผลที่เราจะปลูกในฤดูกาลต่อไปนั้นเจริญงอกงามอย่างดี จึงขอความร่วมมือจากเกษตรกร นายวิฑูร กล่าว

อุดมลักษณ์ แสงบัว สตูล