วันนี้​ (3 มีนาคม 2563)​ ที่​ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคใต้ โดย​ คณะเภสัชศาสตร์​ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)​ ลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาเครือข่ายจัดการความไม่สงบด้านยาในพื้นที่ภาคใต้กับภาคีเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคในภาคใต้​ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาของภาคใต้

โดยมี​ ผศ.ดร.ภก.ฉัตรชัยวัฒนาภิรมย์สกุล รองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์​ ม.อ. เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ​(MOU) โครงการพัฒนาเครือข่ายจัดการความไม่ปลอดภัยด้านยาในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาของภาคใต้​ พร้อมด้วยดร.ภญ.อุษณีย์​ วนรรฆมณี​ ตัวแทนคณะกรรมการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคใต้​ (กพย.ภาคใต้)​ พร้อมด้วย ภก.ชโลม​ เกตุจินดา​ เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้, ภก.สัญญา​ ชัยหาญ​ เลขานุการคณะกรรมการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคใต้​ เภสัชกร​ อสม. ตัวแทนภาคีเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน

ดร.ภญ.อุษณีย์​ วนรรฆมณี กล่าวว่า​ ปัจจุบันสถานการณ์การบริโภคยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชนกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ของภาคใต้​ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดน เพื่อให้มีการขับเคลื่อนเครือข่ายจัดการความไม่ปลอดภัยด้านยาในภาคใต้​ ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคใต้​ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์​ จึงได้ดำเนินการ​ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคในภาคใต้

เพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายจัดการความไม่ปลอดภัยด้านยา​ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนารูปแบบการจัดการปัญหาความไม่ปลอดภัยด้านยาในผู้สูงอายุ​ รวมถึงจัดการปัญหาการใช้ยาไม่ปลอดภัยและผิดกฎหมาย​

ตลอดจนจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระหว่างเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคในภาคใต้