“เดอะ บัดดี้ จีเนียส”โรงเรียนหลักสูตรฟินแลนด์​ มิติใหม่แห่งการเรียนรู้!

วันนี้ (1 มีนาคม 2563) โรงเรียนเดอะ บัดดี้ จีเนียส (Grand Opening The Buddy Genius) จัดงาน Grand Opening โดยมี “ครูเจน” เจนจิรา จันทะมุณี ผู้ก่อตั้งโรงเรียน The Buddy Genius พร้อมด้วย นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของหอการค้าจังหวัดสงขลา และนายณัฐพงศ์ แถลงกิจ​ ทีมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจการในหลากหลายวงการใน Genius School Thailand​ ดูแลการวางกลยุทธ์ให้เกิดองค์กรที่แบ่งปัน และสร้างสรรค์สังคมให้เกียรติเป็นประธาน ผู้ปกครอง​ และนักเรียนเข้าร่วมเปิดงาน

ในงานมีกิจกรรมที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย เพื่อการเข้าใจตัวเอง และเรียนรู้พรสวรรค์ของลูกไปพร้อม ๆ กัน พร้อมรับชมการแสดงละครเวที นิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนเดอะ บัดดี้ จีเนียส รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 และพูดคุยกับผู้ปกครองเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนเดอะ บัดดี้ จีเนียส (The Buddy Genius) เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่เชื่อว่า นักเรียนทุกคนมีอัจฉริยะในตัวเอง และเชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ การเรียนของทางโรงเรียนจะมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ที่มีการวางแผนการเรียนให้กับนักเรียนแต่ละคนไม่เหมือนกัน และการเรียนนอกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็น การเข้าค่ายพัฒนาตนเอง​ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ​

ทั้งนี้​ เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้เรียนตลอดชีวิต โดยการนำหลักสูตรฟินแลนด์ หลักสูตรที่ดีที่สุดของโลกมาใช้ในการเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนล้อมรอบด้วยความเป็นนานาชาติ โดยมีทั้งคุณครูชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นครูผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการนำไปใช้ในสิ่งที่นักเรียนสนใจผ่านการโครงการของตัวเอง เพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จและมีความสุขกับการเรียนในทุก ๆ วัน​ “เรียนสิ่งที่แปลกใหม่​ ทำสิ่งที่แตกต่าง”​ เป็นมิติใหม่ของการเรียนรู้ของชาวหาดใหญ่และภาคใต้

“ครูเจน” เจนจิรา จันทะมุณี ผู้ก่อตั้งโรงเรียน ซึ่งมีประสบการณ์สอนมากว่า 12 ปี ผู้ซึ่งเชื่อว่า “ความสำเร็จไม่มีสูตรสำเร็จ” และใช้เวลาในการทำความเข้าใจนักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อหารูปแบบการเรียนรู้ที่โรงเรียนจะเป็นสื่อกลางสำหรับครอบครัว เพื่อร่วมวางแผนอนาคตให้ทุกคนประสบความสำเร็จแบบยั่งยืน ประสบการณ์การทำงานด้านการธนาคาร และประสบการณ์ธุรกิจระหว่างประเทศ

ครูเจน จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคารและธุรกิจระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา​ Business and Economic Forecasting จากมหาวิทยาลัยคิงส์ตันลอนดอน ประเทศอังกฤษ

นอกจากโรงเรียน The Buddy Genius ครูเจนยังเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทพัฒนาความรู้​เดอะ บัดดี้ คิดส์ จำกัด และบริษัท พี แอนด์ เจ พรีเมี่ยม โปรดักส์ จำกัด อีกด้วย

“The Buddy Genius School เปิดโอกาสสำรวจเส้นทางสู่ฝัน”​ รับนักเรียนตั้งแต่ อายุ 3​ – 22 ปี​ โดยจัดกลุ่มนักเรียนดังนี้
กลุ่ม Exercise​ 3 – 6 ปี​ กลุ่มที่เน้นการพัฒนาทักษะสมองเพื่อเตรียมพร้อมกับการเรียนรู้ในช่วงวัยถัดไป
กลุ่ม Explorer 7 – 12 ปี​ กลุ่มที่สนใจและตื่นตัวกับสิ่งรอบข้างและพร้อมรับความรู้ใหม่​ ๆ​ ตลอดเวลา
กลุ่ม Expert 13 – 18 ปี กลุ่มที่ฝึกฝนในสิ่งที่สนใจให้เกิดความเชี่ยวชาญ
กลุ่ม Entrepreneur 19 – 20 ปี กลุ่มที่พร้อมสำหรับการลงมือทำกับสิ่งที่สนใจ​เช่น​ การเป็นเจ้าของกิจการก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

ที่ตั้ง​ : 734 ถนนเพชรเกษม​ (เยื้องปั๊มเอสโซ่)​ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เว็บไซต์​ : www.thebuddy.co.th​
Facebook: @thebuddyeducationcommunity

ชมคลิป