ชมรมรากแก้ว และชมรมหมากล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ลงพื้นที่จิตอาสา เปิดห้องเรียนสอนหมากล้อม ปรับปรุงมัสยิด ณ เกาะลิบง ตรัง

วันที่ 16-18 ธันวาคม 2561 ที่ มัสยิดเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง นายณฐ ย่าหลี , ดร.บุญจิรา มากอ้น อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วยนักศึกษาชมรมหมากล้อมและกลุ่มกิจกรรมจิตอาสารากแก้ว ได้ลงพื้นที่ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อร่วมทำกิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนชุมชน และโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ให้กับชาวบ้านในชุมชนเกาะลิบง ในโครงการห้องเรียนหมากล้อม

อาจารย์ณฐ ย่าหลี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เปิดเผยว่า เด็ก ๆ ได้ร่วมกันทาสีอาคารเรียนชุมชน 2 ชั้น 1 หลัง ในพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตร ทาสีโต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 80 ชุด ของห้องเรียนชุมชน ให้มีความสดใส น่าใช้งานยิ่งขึ้น มีกิจกรรมการส่งเสริมปัญญาด้านการคิดผ่านกิจกรรมหมากล้อม(โกะ)ให้แก่เยาวชนและประชาชนในตำบลเกาะลิบง”

นายสิทธิกร ยุคนทอง หรือ น้องเฮด ฝ่ายประชาสัมพันธ์ชมรมหมากล้อม เปิดเผยว่า เหตุผลที่เลือกเป็นมัสยิดเกาะลิบง เนื่องจากว่าเคยมาทำกิจกรรมกับรุ่นพี่ชมรมอื่นที่มัสยิด เห็นว่าสามารถต่อยอดได้ และชุมชนพร้อมให้ความร่วมมือ พร้อมสนับสนุนการทำกิจกรรม จึงเลือกเกาะลิบงเป็นสถานที่ทำกิจกรรมในครั้งนี้

นางสาวมุมีนะฮ์ ลาเต๊ะ หรือน้องมุ ประธานชมรมรากแก้ว กล่าวว่า การเลือกมัสยิดเป็นสถานที่ทำกิจกรรมจิตอาสาเนื่องจากว่าต้องการสานต่อกิจกรรมจากรุ่นพี่รุ่นก่อนๆ ที่เคยมาทำกิจกรรมที่มัสยิด ต้องการพัฒนาชุมชน ต้องการประชาสัมพันธ์เรื่องหมากล้อมให้คนรู้จักมากขึ้น

“สิ่งจากการทำค่ายในครั้งนี้คือมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้น เมื่อทำกิจกรรมจะทำให้เราเจอปัญหา เมื่อเราเจอปัญหาจะทำให้เราโตขึ้นจากปัญหานั้น”

น้องมุ กล่าว