“สารพัดช่าง สงขลา”จัด”หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น”สร้างอาชีพ-แก้”ปัญหาซึมเศร้า”หลังเกษียณ

วิทยาลัยสารพัดช่าง สงขลา มุ่งเน้นและขับเคลื่อนการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนมาโดยตลอด โดยมองว่าเป็นภารกิจหลักของวิทยาลัย หนึ่งในนั้นคือ “หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น” ซึ่งที่นี่มีหน้าที่หลักในการเปิดสอนหลายๆ สาขา ทั้งหมดนี้ก็เพื่อประชาชนทุกเพศทุกวัยได้มาฝึกอาชีพ อย่างเช่นแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีอาชีพ มีงานทำ และมีรายได้เสริม โดยส่วนใหญ่ผู้ที่เข้ามาเรียนก็จะมีทุกเพศทุกวัย เริ่มตั้งแต่ผู้สูงอายุ ผู้ที่ไม่มีงานทำ รวมถึงผูัที่ต้องการหารายได้เสริม  และนอกจากแผนกผ้าแล้วทางวิทยาลัยฯ ยังมีแผนกเสริมสวย การตัดผมหญิง ผมชาย วิชาขับร้อง-ดนตรี วิชาลีลาศ วิชาการทำอาหาร วิชาการประดิษฐ์ของชำร่วย ดอกไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ดอกไม้สด เป็นต้น ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้ทางวิทยาลัยฯ จัดอยู่ 75 ชั่วโมง และ 150 ชั่วโมง โดยเก็บค่าลงทะเบียนเรียนเพียงชั่วโมงละ 1 บาท

นายสัญญา ขยายวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง สงขลา กล่าวว่า “โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเรื่องของการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนระยะสั้น และในส่วนของช่างเทคนิคก็ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนปกติอยู่แล้ว แต่หลักสูตรระยะสั้นเป็นภารกิจหลักของวิทยาลัยฯ เพราะตั้งแต่เปิดหลักสูตรมาหรือเปิดวิทยาลัยฯ มา วิทยาลัยฯ เองก็ได้ให้บริการในส่วนนี้มาโดยตลอด อีกส่วนหนึ่งคือ กลุ่มเด็กนักเรียนที่เป็นนักเรียนประจำของประถมศึกษาบ้าง มัธยมศึกษาบ้าง ซึ่งสามารถเข้ามาเรียนที่นี่ได้ หรือว่าจะให้ครูของที่นี่ไปสอนที่ข้างนอกได้เช่นเดียวกัน เช่น ศูนย์ฝึกเยาวชน โรงเรียนพัฒนาปัญญา สงขลา รวมไปถึงโครงการพระราชดำริของกรมสมเด็จพระเทพฯ เอง ทางวิทยาลัยก็ได้ไปสอนอยู่ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย เป็นต้น วิทยาลัยเน้นที่จะบริการวิชาชีพให้กับกลุ่มตั้งแต่เด็กจนถึงกลุ่มผ้สูงอายุ เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย หากหน่วยราชการส่วนไหนต้องการในเรื่องของวิชาชีพ หรืออยากให้ทางวิทยาลัยฝึกสอนในเรื่องอะไรสามารถประสานมาได้ ทางวิทยาลัยจะได้จัดหลักสูตรระยะสั้นไปให้บริการ แต่ทั้งนี้ ก็จะต้องขึ้นอยู่กับว่าทางวิทยาลัยมีบุคลากรที่เพียงพอหรือมีสาขาที่ตรงกับทางวิทยาลัยหรือไม่ ซึ่งหลักสูตรระยะสั้นถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของวิทยาลัยสารพัดช่าง และเป็นวิทยาลัยเดียวในจังหวัดสงขลาที่เปิดหลักสูตรระยะสั้นให้บริการในลักษณะนี้”

“แต่โดยรวมอาจจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้ามาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรนี้ ที่จริงแล้วในส่วนของเด็กและเยาวชนเองทางเราก็ได้ให้ความสำคัญ เช่น บางคนจบป.6 มาไม่มีวุฒิอะไร ทางวิทยาลัยฯ ก็รับเข้ามาเรียน เพื่อให้มีอาชีพ ให้มีงานทำ ให้มีรายได้มากขึ้น ดังนั้น วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ไม่เพียงสอนเฉพาะหลักสูตรในระบบ แต่ยังมุ่งมั่นสอนในหลักสูตรระยะสั้น เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน เพราะปรัชญาการศึกษาใหม่ในอนาคต “เรียนแล้ว ต้องมีอาชีพ มีงานทำ” หากเราทราบแล้วว่าเราชอบอะไร อยากศึกษาเรียนรู้ในด้านไหน สามารถนำเอาความรู้เหล่านั้นไปประกอบอาชีพได้ ทางวิทยาลัยจึงถือว่าประสบความสำเร็จในการสอนวิชาชีพให้แก่ประชาชนโดยแท้จริง” นายสัญญา กล่าว

ด้าน นางธัญญวรรณ คงเงิน ครูจ้างสอนตัดเย็บเสื้อผ้าและกระเป๋าผ้า เผยว่า “รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นอาจารย์สอนในตรงนี้ โดยตนรับหน้าที่สอนกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการสอนที่ค่อนข้างยาก แต่ตนก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพราะอยากที่จะให้นักเรียนกลุ่มนี้ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แทนที่จะใช้เวลาอยู่บ้าน ดูทีวี เล่นโทรศัพท์มือถือเพียงอย่างเดียว ตนมีวิธีการสอนแบบตัวต่อตัว เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความจำค่อนข้างสั้น จะลืมบ่อย ตนก็จะสอนอย่างละเอียดแบบตัวต่อตัว”

“ทั้งนี้ แต่ละคนก็จะมีมุมมอง ความคิด หรือไอเดียที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือเสื้อผ้า จะมีการดีไซน์ใหม่อยู่เรื่อยๆ โดยจะดูจากเว็บไซต์ต่างๆ นักเรียนก็จะนำมาเสนอ ทางตนก็จะแนะนำให้ และตนจะเริ่มต้นสอนจากพื้นฐาน ไม่ว่าบางคนจะเย็บจักรไม่เป็น ไม่รู้วิธีการเย็บจักรว่าทำอย่างไร ตนก็จะสอนให้อย่างเต็มที่ในส่วนนั้น เริ่มจากการเย็บกระดาษ การร้อยด้าย การดูแลจักร การสร้างรูปแบบ การเลือกผ้า การเลือกอุปกรณ์ที่จะนำมาออกแบบกระเป๋าหรือเสื้อผ้า มีการสอนพื้นฐานทุกขั้นตอนจนกระทั่งระดับสูง ซึ่งตนจะสอนเพียงการตัดเย็บเบื้องต้น สามารถตอบสนองตามความต้องการของผู้เรียนได้ โดยค่าเรียน 170 บาท เรียน 150 ชั่วโมง หรือราว 2 เดือนครึ่ง ถือว่าถูกมาก ซึ่งจะเปิดทำการสอนทุกวันจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ส่วนตัวตอนนี้ตนเป็นเพียงแต่ครูจ้าง ยังไม่ได้บรรจุ หวังว่าจะได้บรรจุเป็นครูสอนที่นี่อย่างเต็มตัว เนื่องจากครูที่จะมาสอนในด้านนี้โดยเฉพาะค่อนข้างหายากในปัจจุบัน เด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยที่จะเลือกสอบเป็นครูสอนในด้านนี้สักเท่าไร จึงอยากให้ทางวิทยาลัยพิจารณาบรรจุตนเป็นครูสอนที่นี่ เพื่อทดแทนครูที่กำลังจะเกษียณในอนาคต”

ขณะที่ นางจินดา จันทรักษ์ ข้าราชการบำนาญ เล่าว่า “หลังจากที่ได้มาเรียนหลักสูตรระยะสั้นที่นี่รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีวัสดุอุปกรณ์ที่ครบครัน เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน แต่ขาดบุคลากรที่จะมาสอนให้เพียงพอต่อผู้ที่เข้ามาเรียน ซึ่งทางวิทยาลัยฯ มีแผนการสอนที่ดี สอนจากขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับมืออาชีพ เน้นการสอนจากง่ายไปหายาก จนทุกคนสามารถทำได้ เมื่อคนที่มาเรียนและสามารถผลิตชิ้นงานเป็นของตัวเองได้ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง เกิดเป็นความสุขขึ้นมา อย่างเช่นกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้ามาเรียนที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนวัยเกษียณ ทุกคนจะมีรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความสุข ร่าเริงแจ่มใส มีสมาธิในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้พบปะกับเพื่อนใหม่ๆ และที่สำคัญคือ “ป้องกันภาวะโรคซึมเศร้าหลังวัยเกษียณ” ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน ทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองได้อีกด้วย”

เช่นเดียวกับ นางกานต์สิรี จิตโสภา นักเรียนตัดเย็บผ้าและเครื่องแต่งกาย เล่าว่า “การที่ได้มีโอกาสมาเรียนหลักสูตรระยะสั้นที่นี่ ตนได้รับอะไรมากมาย ได้แก่ 1.ได้รับความรู้จากครูผู้สอนที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี เวลาที่ตนหรือนักเรียนคนอื่นๆ เจอปัญหาอะไรก็สามารถปรึกษาได้ เป็นครูที่ใจดีและเข้าใจลูกศิษย์ ไม่เคยบ่นหรือโวยวายนักเรียนแม้แต่ครั้งเดียว 2.ประหยัดรายจ่าย ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ การที่ได้มาเรียนสามารถช่วยให้ตัดเย็บเสื้อผ้าใช้เองได้ ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไปได้ หากเราซื้อผ้ามา 200 บาท สมารถตัดได้ 3 ตัว ประหยัดไปแล้ว 3,000 บาท เป็นต้น 3.สร้างความคิดสร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นสิ่งที่กลุ่มผู้สูงอายุต้องการ เพราะหากอยู่บ้านจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในโลกออนไลน์ อยู่กับหน้าจอทีวี ทำให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ แต่พอมาเรียนที่นี่เราได้ชิ้น 1 อาทิตย์ได้กระโปรงมา 1 ตัว เราก็มีความสุข ได้การออกแบบ ได้การคิด ได้มีความคิดสร้างสรรค์ 4.มีกลุ่มสังคมใหม่ๆ การได้มาอยู่ตรงนี้ได้ทั้งเพื่อน สังคม และความรักความสามัคคีจากเพื่อนๆ การที่ได้เข้ามาเรียนที่นี่ไม่ได้เพียงเฉพาะอาชีพเท่านั้น แต่สิ่งที่ได้รับมากกมายกว่านั้น และ 5.ได้รับความสุข ความสบายใจ เพราะได้แต่งตัวสวยๆ ได้ชิ้นงานดีๆ สร้างเงินสร้างรายได้แก่ตนเอง ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง เหล่านี้คือ สิ่งที่ได้รับจากการมาเรียนที่นี่ ดังนั้น อยากให้ทางภาครัฐฯ สนับสนุนหลักสูตรระยะสั้นลักษณะนี้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น”

นางสาวมาลินี มุณีกุล ครูชำนาญการพิเศษ สาขาการตัดเย็บเสื้อผ้า วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา กล่าวว่า “รู้สึกภูมิใจที่ได้มีโอกาสได้ช่วยกลุ่มคนให้มีอาชีพ สร้างรายได้แก่ตนเอง หรือสามารถทำเสื้อผ้าใส่เองได้ ทางวิทยาลัยสารพัดช่างได้เห็นความสำคัญในส่วนนี้ จึงได้มีหลักสูตรระยะสั้นขึ้นมารองรับกลุ่มประชาชนที่ต้องการสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ตนเอง โดนอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนที่นี่มีรองรับนักเรียนได้อย่างครบครัน ทั่งจักรเย็บผ้า รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ตนเป็นครูที่เกษียณอายุราชการแล้ว แต่ด้วยความรักในอาชีพนี้ และมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือประชาชนที่สนใจในเรื่องนี้ให้สามารถสร้างอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ผลตอบรับอาจจะไม้ได้มาในรูปแบบของเงิน แต่เป็นความสุขที่ได้เห็นลูกศิษย์ทุกคนสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ บางคนเป็นผู้สูงอายุวัยเกษียณเมื่อได้เข้ามาเรียนที่นี่ก็ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปัจจุบันสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาสำคัญของคนวัยนี้คือเรื่องของ “ปัญหาโรคซึมเศร้า” การที่พวกเขาได้เขามาเรียนก็ช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้ดีมาก สร้างความสุขให้แก่ผู้ที่เข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นอีกด้วย เรียกได้ว่า การที่เข้ามาเรียนที่นี่นอกจากจะแก้ปัญหาเรื่องของอาชีพของคนในพื้นที่แล้ว ยังสามารถแก้ปัญหาโรคซึมเศร้ากับผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณได้ด้วยเช่นเดียวกัน จึงอยากให้ทางรัฐบาลสนับสนุนครูเพื่อเข้ามาสอนวิชาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการให้มากขึ้น”

นายสัญญา กล่าวทิ้งท้ายว่า “ในอนาคตเรามองว่าจะพัฒนาบุคลากรที่จะเข้ามาเป็นมัคคุเทศก์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการช่วยสื่อสารจังหวัดสงขลา ซึ่งกำลังดำเนินการสู่การเป็น “เมืองมรดกโลก” โดยทางเราได้ของบประมาณเพื่อสนับสนุนสู่การสร้างอาชีพนำเที่ยวสงขลา และจะทำการจัดคอร์สเล็กๆ เพื่อให้คนที่เข้ามาเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้กับผู้ที่มาเที่ยวเมืองสงขลา เรียกว่า “Excellent ด้านการนำเที่ยว” หรือ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเที่ยว” ซึ่งเป็นแผนงานที่กำลังมุ่งพัฒนาขึ้นมา”