เยาวชนยะลากว่า 300 คน ร่วมมหกรรม “เยาวชนรักบ้านเกิด” มุ่งหวังพัฒนาศักยภาพเด็ก สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด

วันนี้ (19 ก.พ. 63) เยาวชนกว่า 300 คน จากในพื้นที่จังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมมหกรรม “เยาวชนรักบ้านเกิด” ที่ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ ได้จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิด

นายดนัย บาเหมสะอิ ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า มุ่งหวังพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย มีจิตสำนึกรักบ้านเกิด สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และศาสนกิจที่ถูกต้องตามหลักศาสนา เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในจิตวิญญาณ หลักธรรมคำสอนทางศาสนา ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

อีกทั้ง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดยะลา มีความคิดกว้างไกล มีจิตใจรับใช้ชุมชนเป็นฐานบ้านเกิด ร่วมพัฒนาท้องถิ่นอย่างภาคภูมิใจ และเต็มใจ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการสร้างจิตอาสาในการทำงานสาธารณะเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมอัญเชิญพระมหากษัตริย์อัลกุรอาน จากนักกอรีรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันเวทีระดับโลก อัญเชิญพระมหาคัมภีร์ไบเบิล และการสาธยายธรรม มีเวทีสานเสวนา “ก้าวย่างที่สำเร็จเพื่อฝัน เพื่อวันของเรา” โดยได้รับเกียรติจากศิลปินดาราชื่อดัง คุณวีรคณิศร์ กานต์วัฒนกุล คุณน้องแม็ค AF 9 หรือหมอเทพ จากละครฟ้าฝากรัก ซึ่งออกอากาศทางช่อง 3 อยู่ในขณะนี้ นายสมชาย นิลศรี ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ นักธุรกิจหนุ่มไฟแรงเจ้าของธุรกิจเครื่องสําอาง Shiny Brand นายนิกอไซ เจะดือราแม ร่วมพูดคุย เติมเต็มพลังด้านบวกให้กับเด็ก เยาวชน ลูกหลานชาวยะลา

นอกจากนี้ มีการแข่งขันอนาชีด การแข่งขันดีเกฮูลู การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อเทิดไท้องค์ราชัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประกวดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลข่าวและที่มา: อัมรัน แมหะ/ วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต/ สวท.ยะลา