สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ลงนามความร่วมมือกับประเทศมาเลเซีย “ภานุ” เผย 5 จว.ชายแดนใต้ พร้อมเดินหน้าการศึกษา ฝึกอาชีพรองรับอาเซียน

วันนี้ 24 ธ.ค. 61 ที่โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (ภาคเหนือ) ประเทศมาเลเซีย ลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาการฝึกอาชีพ โดยมี นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.สมพงค์ จตุทอง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 , MOHD NAZRI BIN HJ. Zakarai ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ AKADEMI BINAAN MALASIA (ภาคเหนือ) MALASIA และนายประสงค์ ยรรยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมลงนามในครั้งนี้

นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เปิดเผยว่า การทำบันทึกข้อตกลงระหว่างสถาบันคณะกรรมการอาชีวะภาคใต้เขต 3 ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (ภาคเหนือ) ประเทศมาเลเซีย ที่ผ่านมาสถาบันอาชีวะในพื้นที่เคยมีการร่วมมือทำงานในหลักสูตรสั้น ๆ

ครั้งนี้เป็นความร่วมมือที่ครอบคลุม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขยายความร่วมมือไปยังวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง รวมทั้งประเทศมาเลเซีย ตรงนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยความเชี่ยวชาญอาชีพซึ่งเกิดขึ้นกับนักเรียนอาชีวะ

“ผมมองว่าวันนี้เป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับช่างฝีมือ ให้พร้อมสำหรับตลาดแรงงาน ขณะเดียวกันเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาในการดูแลนักเรียนอาชีวะ ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ”

ดร.สมพงค์ จตุทอง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เปิดเผยว่า การลงนามในครั้งนี้ 2 สถาบัน ในฐานะตัวแทนของประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย โดยการลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กับ AKADEMI BINAAN (ภาคเหนือ) Malaysia และวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงกับ AKADEMI BINAAN (ภาคเหนือ) Malaysia

การลงนามความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการวางแผนพัฒนา และใช้โปรแกรมการฝึกอบรมด้านการศึกษา และโครงการนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับทั้ง 2 ฝ่าย , การแบ่งปันความเชี่ยวชาญ และสิ่งอำนวยความสะดวกเท่าที่เป็นไปได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้โปรแกรมการศึกษาการฝึกอบรม และการสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ เป็นการวางแผน และดำเนินการ

“เราเปิดโครงการ Intermship Industrail (ฝึกอาชีพ) สำหรับพนักงาน และนักศึกษา พร้อมเป็นการให้คำแนะนำในการพัฒนาควบคู่กับการทบทวนหลักสูตรการศึกษา และฝึกอบรมในสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นระยะ ๆ เพื่อให้การลงนามความร่วมมือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดสู่การพัฒนาด้านการศึกษาร่วมกันต่อไป”