ชมรมบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิจังหวัดสตูล จัดกิจกรรม “วันบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ จังหวัดชายแดนภาคใต้”

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล หน่วยบริการอำเภอทุ่งหว้า หมู่ที่ 4 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล นำโดยนายเอกชัย ล่องโลก ประธานชมรมบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบัณฑิตอาสาจังหวัดสตูลทั้ง 7 อำเภอ รวม 120 คน จัดกิจกรรมวันบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563 (ซึ่งตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ของทุกปี)โดยในครั้งนี้อำเภอทุ่งหว้าเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม

วัตถุประสงค์
1.เพื่อระลึกถึงวันก่อตั้งบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
2.เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้กับชุมชน
3.เพื่อสร้างชุมชนสัมพันธ์ระหว่างบัณฑิตอาสาและชุมชน
4.เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนเรื่องจิตอาสา
5.เพื่อสร้างความรักสามมัคคีของทีมบัณฑิตอาสาจังหวัดสตูล

กิจกรรม
1.มอบชุดนักเรียน จำนวน 10 ทุน
2.มอบโต๊ะ เก้าอี้ 1 ชุดให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษสำหรับเด็ก
3.เลี้ยงอาการกลางวันเด็กพิเศษ 25 คน พร้อมผู้ปกครองพบปะพูดคุย
4.เก็บขยะบริเวณทำความสะอาดบริเวณศูนย์การศึกษาพิเศษ
5.ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวและพบปะพูดคุย
6.ปลูกป่าชายเลน

โดยมีนายวีระพรรณ สุขะวัลลิ นายอำเภอทุ่งหว้าเป็นประธานในพิธี นายพจน์ สุขลิ้ม กำนันตำบลนาทอน ประเจิด ต่ายตระเวณ ปลัดอาวุโส หฤษฏ์ เตียวสกุล ปลัดอำเภอทุ่งหว้า นายเอกรินทร์ เตาวะโต ปลัดอำเภอทุ่งหว้า สมจิตร เวชสิทธิ์ ผญบ.ม.4
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 สุบิน เล่งเจ๊ะ รักษาการ รักษาการแทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษเข้าร่วมในกิตกรรมในครั้งนี่ด้วย โดยท่านนายอำเภอทุ่งหว้าได้กล่าวถึงบทบาทสำคัญของบัณฑิตอาสาที่มีต่อชุมชน หมู่บ้านและการประสานงานระหว่างส่วนราชการและชุมชนได้อย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมที่จัดกิจกรรมดีๆให้กับชุมชนอีกด้วย

กิจกรรมในครั้งนี้บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิจังหวัดสตูลเห็นถึงความสำคัญของวันบัณฑิตอาสาจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม ด้วย “จิตอาสา ทำด้วยใจ ให้ด้วยรัก”

อุดมลักษณ์ แสงบัว///////สตูล