คุณพัช ชฎาบดินทร์รุจ ผู้อำนวยการสถาบันพัชแพชชั่น ออกแบบคลาสที่จะทำให้ทุกคนก้าวทันโลกยุคใหม่ไปพร้อมกับการปรับภาพลักษณ์ให้ดูดี มีเอกลักษณ์ และสะท้อนตัวตน ซึ่งในโลกยุคใหม่นี้เป็นยุคแห่งการสร้างแบรนด์ การใช้วิธีคิดแบบเดิมๆและรูปแบบเดิมๆจะไม่ได้ผลอีกต่อไป จะต้องเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนวิธีคิดแบบใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยการใช้กลยุทธ์วิธีคิดแบบ Brand Personality หรือ บุคลิกภาพของแบรนด์ที่เป็นการสร้างตัวตนของคุณให้ดูเด่นชัด เมื่อคนมองจะรู้ได้เลยว่าแบรนด์นี้สื่อถึงอะไร และโดดเด่นด้านไหน

โดยคุณพัช ชฎาบดินทร์รุจ ได้นำกลยุทธ์วิธีคิดแบบใหม่นี้มาบูรณาการจนเกิดเป็นหลักสูตรบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ (PERSONALITY TO SUCCESS) ของทางสถาบันพัชแพชชั่น เพื่อสร้างแบรนด์เปิดตัวตนของคุณให้ดูชัดเจน ปรับบุคลิกภาพ การสื่อสาร การแต่งกายให้ดูดีเป็นมืออาชีพ และสามารถสร้าง First Impression ให้เกิดขึ้นภายใน 30 วินาที รวมไปถึงทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จได้ใจผู้คน