ยะลา | ธนาธร นำทีมพรรคอนาคตใหม่ ลงพื้นที่เบตง ชี้เศรษฐกิจชายแดนใต้ต้องพลิกฟื้น!

วันที่ 23 ธ.ค61 ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พร้อมด้วย พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค, ไกลก้อง ไวทยการ นายทะเบียนสมาชิกพรรค, สุนทร บุญยอด กรรมการบริหารปีกแรงงาน และพรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค พร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. และสมาชิกพรรค เดินประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิก

เริ่มต้นจากปากทางอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ไปจนถึงหน้าตลาดสด อ.เบตง จ.ยะลา พบปะพูดคุยกับชาวบ้านซึ่งสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจการค้าชายแดนที่ซบเซาอย่างมาก ปัญหากรณีค่าเงินริงกิตลดลงทำให้แรงงานไทยส่งเงินกลับมาได้น้อยลง นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียลดลง ปัญหายางพารา ปัญหาการประมง และในกรณีจังหวัดชายแดนใต้ยังถูกซ้ำเติมด้วยปัญหาความไม่สงบ การใช้อำนาจเกินขอบเขตของเจ้าหน้าที่รัฐด้วย พรรคอนาคตใหม่ 

ปัญหาต่างๆ จะแก้ไขได้ด้วยการดึงเอาศักยภาพของท้องถิ่นออกมา เพราะทรัพยากรในพื้นที่มีอยู่มาก เช่น การเลี้ยงแพะซึ่งเป็นปศุสัตว์สำคัญ แต่ที่ผ่านมามีเพียงการส่งออกวัตถุดิบไปต่างประเทศ ทำให้ประเทศไทยและท้องถิ่นชายแดนใต้สูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจมหาศาล ซึ่งถ้าทำอุตสาหกรรมการแปรรูปนมแพะเต็มรูปแบบขึ้น

“อนาคตใหม่เสนอให้นำยางพารามาเป็นส่วนประกอบของถนน ใช้แทนวัตถุดิบในการก่อสร้างถนน แต่ที่ผ่านมาไม่เกิดขึ้นเพราะผู้รับเหมากลัวเสียผลประโยชน์”

ขอบคุณภาพ/ข้อมูล : พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party