เกษตรอำเภอนาโยง จ.ตรัง เปลี่ยนร่องสวนยางปลูกกาแฟ สร้างรายได้เสริม แก้ปัญหาราคายางตกต่ำ  พร้อมต้อนรับคณะดูงานจากแปลงใหญ่ยางพารา อำเภอย่านตาขาว ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปลูกพืชแซมยาง (การปลูกกาแฟในสวนยาง) ของกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลนาข้าวเสีย

วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2563) นายเสน่ห์ ทองเกลี้ยง เกษตรอำเภอนาโยง พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากแปลงใหญ่ยางพารา อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ซึ่งมีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปลูกพืชแซมยาง (การปลูกกาแฟในสวนยาง) ของกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ซึ่งถืออีกหนึ่งอาชีพตัวอย่างที่เกษตรกรได้ปรับตัว ไม่อาศัยยางพาราอย่างเดียว เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

เกษตรอำเภอนาโยง กล่าวว่า กาแฟเป็นพืชที่ชอบร่มเงา ไม่ชอบแดดจัดจึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะปลูกแซมในสวนยาง ซึ่งกาแฟที่อยู่ในประเทศไทยมีอยู่ 2 สายพันธุ์หลัก ๆ คือ 1.อาราบิก้า ต้นขนาดปานกลางไม่สูงใหญ่มาก เริ่มปลูกจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี ก็จะให้ผลผลิต เมล็ดจะมีขนาดเล็กแต่จะมีกลิ่นหอม ผลผลิตมีน้อยแต่มีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากนิยมนำไปทำกาแฟสด และ 2.โรบัสต้า ต้นมีขนาดสูงใหญ่ ทนทาน เริ่มปลูกจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี ก็จะให้ผลผลิต กลิ่นไม่หอมมากนัก เมล็ดมีขนาดใหญ่กว่าอาราบิก้าและให้ผลผลิตสูง แต่ราคาจะถูกกว่าอาราบิก้า มีคาเฟอีนสูง รสชาติเข้มข้น นิยมนำไปใช้ในการทำกาแฟ 3 in 1

ข้อมูลข่าวและที่มา : ยอยศพร อรรคไกรสีห์/ วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต/ สวท.ตรัง