บรรยากาศเลือกสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลาคึกคัก 121 ผู้สมัครวุฒิสภา พร้อมคัดเลือกตัวแทน 52 ราย เพื่อเป็นตัวแทนไปลงสมัคร สว. ในระดับประเทศ

วันนี้ 22 ธันวาคม 2561 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งเป็นสถานที่ลงคะแนนคัดเลือกตัวแทนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา ตั้งแต่ช่วงเช้าผู้สมัครวุฒิสภาซึ่งมีการเสนอชื่อจากองค์กรต่าง ๆ

และผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาแบบสมัครเอง จำนวน 121 คน เดินทางมาลงทะเบียนเพื่อเตรียมออกเสียงคัดเลือกตัวแทนไปเป็นผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาในระดับประเทศ

ในขณะเดียวกัน นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลาในวันนี้ด้วย

ทั้งนี้นายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อำนวยการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่าก่อนการลงคะแนนจะมีการชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องของการออกเสียง หลังจากนั้นจะเปิดโอกาสให้ผู้สมัครลงคะแนน

ซึ่งในวันนี้จะมีผู้เป็นตัวแทนที่ผ่านการเลือกจำนวน 52 คนจากผู้สมัคทั้งหมด 121 คน เพื่อไปคัดสรร สว.ระดับประเทศอีกครั้ง สำหรับจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีผู้สนใจสมัครคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภามากที่สุดเป็นลำดับที่ 5 ของประเทศ