สงขลา – สงขลาทูเดย์ พาย้อนอดีตคลองอู่ตะเภา สายน้ำแห่งชีวิตหล่อเลี้ยงชาวหาดใหญ่ และอำเภอใกล้เคียง

ย้อนไปเมื่อ 50 ปีที่แล้ว คลองอู่ตะเภาลักษณะเป็นป่าละเมาะ น้ำใส เป็นสายน้ำที่ชาวบ้านใช้ในชีวิตประจำวัน บางครัวเรือนนำมากิน ถือว่าเป็นสายน้ำหลักของชาวหาดใหญ่

จากการเสวนา “ย้อนอดีต มองปัจจุบัน สร้างอนาคต คลองอู่ตะเภา สายน้ำแห่งชีวิตและวัฒนธรรม” โดย ร.ต.ต.ชัยยุทธ์ โตอ่อน ระบุว่า คลองอู่ตะเภา สายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนสะเดา คลองหอยโข่ง หาดใหญ่ และบางกล่ำ ไม่ว่าจะเป็น การอุปโภค บริโภค

ในอดีตมีเรือสำเภาและเรือเล็กเรือน้อยล่องเข้ามาทำการค้าขายถึงชุมชนท่าเคียน เกิดเป็นชุมชนท่าเคียนฝั่งตะวันตก และชุมชนท่าเคียนฝั่งตะวันออก

เมื่อ พ.ศ.2484 ประมาณ 70 กว่าปีที่แล้ว สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา มีกองกำลังทหารญี่ปุ่นได้ตั้งค่ายทหารบริเวณตลาดยรรยงในปัจจุบัน มีการเกณฑ์เชลยสร้างสะพานข้ามคลองและเกิดตลาดค้าขายที่ชุมชนตลอดแนวคลองอู่ตะเภามารวมตัวกัน ทำให้เกิดตลาดและการรวมตัวทางเศรษฐกิจขึ้น

ติดตามอ่านข่าวสารใกล้ตัวได้ที่ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส