สโมสรฟุตบอลยาลอ ซิตี้ เปิดตัวภายใต้ชื่อ “JALOR CITY 2020” เป้าหมายพัฒนาเยาวชนสู่ทีมฟุตบอลอาชีพในอนาคต 

 

เมื่อวันที่ 13  กุมภาพันธ์  2563 สโมสรฟุตบอลยาลอ ซิตี้ ได้เปิดการแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรฟุตบอลยาลอ ซิตี้ และชุดแข่งขันฤดูกาล 2020 ภายใต้ชื่อ “JALOR CITY 2020” โดยมี นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการ จ.ยะลา เป็นประธานการแถลงข่าว ร่วมกับ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ยะลา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และประธานสโมสร ฟุตบอลยาลอซิตี้ ที่ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ อเมซอน คอฟฟี่ปาร์ค จังหวัดยะลา

นายอิมรอน เส็นหลีหมีน ประธานสโมสรฟุตบอลยาลอ ซิตี้ เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารสโมสรฟุตบอลยาลอ ซิตี้ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนากีฬาฟุตบอล โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นทีมฟุตบอลตัวแทนของชาวจังหวัดยะลา ส่งเข้าร่วมแข่งขันในระดับอาชีพที่สูงขึ้นในอนาคต โดยเน้นการใช้ทรัพยากรบุคคล ทั้งผู้เล่นและผู้ฝึกสอนจากบุคคลที่มีประสบการณ์และผ่านการอบรมตามระบบของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นหลัก และมุ่งเน้นพัฒนานักเตะเยาวชนในท้องถิ่น เพื่อยกระดับไปสู่ระบบฟุตบอลอาชีพ สามารถยึดเป็นอาชีพสร้างรายได้ สร้างชื่อเสียง ให้กับตนเอง  ให้กับจังหวัดยะลา และประเทศชาติต่อไป

ในด้านการพัฒนาเยาวชนเพื่อยกระดับสู่ระดับอาชีพ สโมสรฟุตบอลยาลอ ซิตี้ ได้มีการสนับสนุนศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชน หรือที่เรียกว่า ACADEMY ซึ่งขณะนี้ก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีบุคลากร หรือผู้ฝึกสอนที่มีวุฒิผ่านการอบรมระดับ AFC เพื่อต่อยอดการดำเนินการของสโมสรฯ ในอนาคต

 

ในด้านสังคม กับสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งประกอบไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม และผู้คนหลากหลายเชื้อสายของจังหวัดยะลา กีฬาฟุตบอลเป็นความบันเทิงเดียวที่ผู้คนให้การยอมรับ และเข้ากับบริบทของท้องถิ่นได้ดีที่สุด สโมสรฯ จึงเล็งเห็นถึงการเชื่อมโยงสัมพันธ์ของผู้คนทุกเชื้อสาย ด้วยความสุขเดียวกัน ด้วยการเข้ามาร่วมมือกัน และมีส่วนร่วมกัน โดยผ่านกิจกรรมทางด้านกีฬาฟุตบอล เพื่อให้จังหวัดยะลาเป็นสังคมที่สงบสุข ผู้คนยิ้มแย้ม และอยู่ร่วมกันผสมผสานได้อย่างมีความสุข

ในด้านงบประมาณ สโมสรฟุตบอลยาลอ ซิตี้  ได้ดำเนินการบริหารงานของสโมสร ด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ในองค์ประกอบสำคัญที่จำเป็น ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และยังขาดงบประมาณสำหรับการดำเนินงานสำคัญอีกหลายๆ ด้าน แต่สโมสรฯ ก็ยังคงมุ่งมั่น ที่จะสร้างทีมฟุตบอลให้มีคุณภาพ มีผลงานที่ดี สร้างเยาวชนให้มีพื้นที่การแสดงออกทางความสามารถของกีฬาฟุตบอล โดยมีเป้าหมายที่จะเลื่อนขั้นขึ้นไปในลีกที่สูงขึ้น และผลักดันให้นักฟุตบอลของจังหวัดยะลาได้เลื่อนระดับขึ้นไปเล่นในลีกแข่งขันที่สูงขึ้น เพื่อให้ประชาชนชาวยะลาได้มีความสุขกับการชมกีฬาฟุตบอลระดับอาชีพ และเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสโมสรฯ  ร่วมทั้งเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอล หนึ่งเดียวของจังหวัดยะลาร่วมกัน