ผู้ว่าฯนรา พบเยาวชนคนเก่งสุไหงโก-ลก รับคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

13 ก.พ. 63 พบปะกับเยาวชนคนเก่ง เด็กชายวริศ ศักดิรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเกษมทรัพย์ อ.สุไหงโก-ลก ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความโดดเด่นในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม อีกทั้งมีความกตัญญู กตเวทีต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ ทำให้ประสบความสำเร็จในด้านการเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่างๆ โดยเฉพาะรางวัลในระดับนานาชาติ และระดับประเทศ