บทวิเคราะห์ : วิสาหกิจจีนมีความมั่นใจในการเอาชนะผลกระทบการแพร่ระบาด

รายงานจาก CCTV เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคในครั้งเกิดขึ้นพร้อมกับช่วงเทศกาลตรุษจีน ย่อมทำให้อุตสาหกรรมการบริการ ด้านการท่องเที่ยว งานเลี้ยงและงานเฉลิมฉลองต่างๆ ได้รับผลกระทบมาก

แต่อย่างไรก็ตาม ทางผู้ประกอบการทุกประเภทของจีนต่างพยายามอย่างเต็มที่ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค มุ่งมั่นแสดงความสามารถในการฟื้นฟูสภาพอุตสาหกรรมของตนเอง

อีกด้านหนึ่ง ธุรกิจต่างๆ กำลังปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจของตนเอง เช่น ร้านอาหารบางร้านมีลดการขายหน้าร้านลง และเพิ่มบริการการส่งอาหารให้มากยิ่งขึ้น บริษัทการค้าปลีกจำนวนไม่น้อยปรับเปลี่ยนช่องทางการขายผ่านซุปเปอร์มาร์เก็ตมาเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ บริษัทรถยนต์เปลี่ยนรูปแบบการทดลองให้ขับรถก่อนซื้อ บริษัทเทคโนโลยีระดับสูงบางแห่งนำเสนอหรืออัพเกรดผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับการประชุมผ่านทางโซเชียลมีเดียเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานระยะไกล

หลายๆ บริษัทกลับมาทำงานและปรับรูปแบบการทำงาน เช่น ปรับเวลาการทำงานให้ยืดหยุ่น สามารถเข้าทำงายสายได้ในช่วงเวลาเร่งด่วนสับเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งงานและการทำงานระยะไกลเพื่อลดผลกระทบต่อองค์กรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

ส่วนทางรัฐบาลกลางของจีน กระทรวงการคลังของจีน ธนาคารกลางและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้สินเชื่อพิเศษและส่วนลดทางการเงินเป็นครั้งแรกสำหรับองค์กรต่างๆ ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โดยมุ่งที่จะลดต้นทุนทางการเงินที่แท้จริงขององค์กรให้น้อยกว่า 1.6% ทำให้พวกเขาสามารถ “ละทิ้งข้อจำกัดทางความคิดต่างๆ แล้วเดินหน้าอย่างเต็มกำลัง”

กระทรวงการคลัง เน้นการลดภาษีและค่าธรรมเนียมพิเศษ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีนิติบุคคลสำหรับอุตสาหกรรมบางประเภทที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด ทั้งนี้ธนาคารกลางยังเน้นย้ำว่าจะยังคงเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินสำหรับพื้นที่สำคัญๆ ทั้งในวิสาหกิจขนาดเล็ก องค์กรเอกชนและอุตสาหกรรมการผลิต

ในขณะที่กระทรวงพาณิชย์เองก็ชี้นำหอการค้าต่าง ๆ ทุกภาคอุตสาหกรรมเช่น สิ่งทอและอุตสาหกรรมเบา เพื่อให้คำแนะนำและหลักประกันให้กับบริษัทต่างๆ ในเหตุสุดวิสัย รวมถึงการให้คำปรึกษาทางกฎหมายอย่างเต็มความสามารถ และมาตรการเหล่านี้จะช่วยบรรเทาความยุ่งยากที่องค์กรต้องเผชิญในตอนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้พวกเขาผ่านพ้นปัญหาไปได้

รัฐบาลท้องถิ่นที่กรุงปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เจ้อเจียง เจียงซู และภูมิภาคอื่น ๆ ได้ดำเนินนโยบายต่างๆอย่างแม่นยำร่วมกัน และยังได้ออกนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาขององค์กร โดยปัจจัยที่สำคัญส่วนใหญ่ คือ ต้นทุน ภาษีการเงิน ความมั่นคงทางด้านการเงินและอื่นๆ มาตรการที่ออกมา เช่น การลดค่าเช่า การคุ้มครองคนงาน การดำเนินการขยายเวลาจ่ายภาษี การลดค่าใช้จ่ายทางการเงิน รวมถึงความพยายามในการลดภาระขององค์กร เป็นต้น อย่างกรณีนครเซี่ยงไฮ้ที่ออกนโยบายสรุปการประมาณการล่วงหน้าใน 8 วัน ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนขององค์กรวิสาหกิจท้องถิ่นได้มากกว่า 300 ล้านหยวน