เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกระบี่กว่า 400 รายเดือดร้อนหลังจากจีนหยุดรับซื้อ


นายหรินทร์ ลือประสงค์จิตร ประธานชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า “จากเดิมที่ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดกระบี่ได้รับออร์เดอร์สั่งซื้อกุ้งจากประเทศจีนเพิ่มขึ้น 500% เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดกระบี่เคยส่งกุ้งสดของกระบี่ไปยังประเทศจีนเดือนละ 250 ตัน และซื้อกุ้งต้มแช่แข็งเพิ่มอีกเดือนละ 750 ตัน วิธีการส่งกุ้งสดโดยทางเครื่องบินเดือนละ 250 ตัน และส่งกุ้งต้มแล้วแช่แข็งส่งทางเรือเดือนละ 750 ตัน นั้น”


“แต่หลังจากที่ประเทศจีนประสบปัญหาเรื่องโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าทำให้ประเทศจีนหยุดรับซื้อกุ้งทุกชนิดจากจังหวัดกระบี่ ประกอบกับการเที่ยวบินของประเทศจีนที่บินตรงมายังจังหวัดกระบี่หยุดบิน ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงในจังหวัดกระบี่ไม่สามารถระบายหรือขายกุ้งออกสู่ตลาดได้ และมีกุ้งที่ค้างในบ่อเลี้ยงจำนวนมากที่ไม่สามารถหาตลาดมารองรับได้ และเมื่อเกษตรกรผู้กุ้งจำเป็นต้องเลี้ยงกุ้งอยู่ในบ่อต่อไป แม้ถึงเวลาที่จะจับขายแล้วก็ตาม ซึ่งทำให้ต้นทุนสูงขึ้น ประกอบกับเป็นช่วงนี้หน้าแล้ง เกิดโรคตัวแดงมาซ้ำเติมทำให้กุ้งของเกษตรกรต้องตายลงเป็นจำนวนมาก และประสบภาวะขาดทุนกว่าร้อยละ 50 จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยื่นมือมาช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน”


นอกจากนี้เพื่อแก้ปัญหา ซึ่งมีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบแล้วว้า 389 ราย เบื้องต้น ชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดกระบี่จึงได้ผลิตอีเอ็มเพื่อรักษาโรคต่างๆของกุ้งเลี้ยงในบ่อและจำหน่ายให้เกษตรกรในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ลดต้นทุนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเป็นการเบื้องต้น

ภาพประกอบจาก: 77 ข่าวเด็ด