สิงหนคร : ผู้รับเหมาไฟฟ้าใช้เวลาว่างจากงาน ทำสวนองุ่นเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ เตรียมเก็บขายล๊อตแรกปลายมกราคม 2562 พ่อค้าแม่ค้าสั่งจองล่วงหน้าถึงสวน

 

นายพรรณทิพย์ ไพจิตต์ ผู้รับเหมาไฟฟ้า กล่าวว่า ปกติประกอบอาชีพผู้รับเหมาไฟฟ้าตามบ้านเรือนและส่วนราชการต่างๆ ทั่วไป ทั้งในจังหวัดสงขลาและต่างจังหวัด ครั้งหนึ่งได้ไปรับเหมางานไฟฟ้าที่จังหวัดพิษณุโลกได้ไปเห็นสวนองุ่นเข้าไปดูเห็นมันออกลูกเยอะจึงสนใจและได้ซื้อกิ่งพันธุ์มาจากพิษณุโลกมาลองปลูกในที่ดินที่ว่างอยู่บริเวณตรงข้ามบ้าน

ปลูกองุ่นในพื้นที่ 494 ตารางเมตร ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา หลากหลายสายพันธุ์ จำนวน 225 ต้น ใช้ปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ โดยปลูกตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ใช้ระยะเวลา 9 เดือนองุ่นก็จะเริ่มออกผลผลิต หลังจากนั้นอีก 75 วันสามารถเก็บผลผลิตขายได้

ในขณะนี้องุ่นได้ออกผลผลิตเป็นครั้งแรก หลังใช้ระยะเวลาปลูกเกือบ 1 ปี ผลผลิตมีความสมบูรณ์ เนื่องจากสวนองุ่นทั้งหมดอยู่ในโรงคลุมปลอดแมลงที่เป็นศัตรูพืชและปลอดสารเคมี รวมทั้งสวนองุ่นแห่งนี้เป็นแปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยหมัก (พด.1) น้ำหมักชีวภาพ (พด.2) และปอเทืองเพื่อปรับปรุงบำรุงดินในแปลงองุ่น ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินสงขลาได้เข้ามาดูแลและให้คำแนะนำ

นายพรรณทิพย์ กล่าวว่า “แม้ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการปลูกองุ่นเลย แต่เมื่อสนใจจึงลองใฝ่หาความรู้โดยการสอบถาม ไปดูไร่องุ่นที่เขาปลูกประสบผลสำเร็จและนำความรู้นั้นมาใช้จนสามารถปลูกได้”

หลังจากนั้นสถานีพัฒนาที่ดินสงขลาได้เข้ามาดูแลและให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยหมัก (พด.1) น้ำหมักชีวภาพ (พด.2) และปอเทืองเพื่อปรับปรุงบำรุงดินในแปลงองุ่น ทำให้องุ่นเจริญเติบโต ขณะนี้ผลผลิตออกมาให้เจ้าของสวนได้ชื่นชม เตรียมเก็บขายล๊อตแรกปลายมกราคม 2562 มีพ่อค้าแม่ค้ามาสั่งจองล่วงหน้าถึงสวน