เอกชนเล็ง จะนะ-สงขลา จุดยุทธศาตร์การพัฒนาภาคใต้ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ดร.ไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล รองประธานบริษัท สงขลา พัฒนาเมือง จำกัด กล่าวถึงแนวทางและความน่าสนใจของอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่รัฐบาลเดินหน้ายกระดับเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ภายใต้ชื่อเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตว่า อำเภอจะนะ เป็นพื้นที่ใกล้กับจังหวัดสงขลา และใกล้ตัวเมืองหาดใหญ่ ซึ่งมองว่าตัวเมืองหาดใหญ่เป็นจุดที่มีโครงสร้างพื้นฐานเดิมที่ดีอยู่แล้ว ท่าเรือสงขลา สนามบินต่าง ๆ การค้าการขายในอำเภอหาดใหญ่ ถือว่ามีความสมบูรณ์ในระดับหนึ่ง ในเชิงทฤษฎีนี้จะถือเป็นแกนกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้นพื้นที่ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ที่ใกล้ที่สุดก็คือ จะนะ การเคลื่อนย้าย การลงทุน แรงงานฝีมือ วิชาการ เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 อำเภอ ที่อำเภอจะนะจะ เป็นจุดแรกที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากที่สุด และเป็นจุดที่นักวิชาการ หรือคนที่จะไปพัฒนา สามารถเข้าไปได้ และมีความสามารถที่จะพัฒนาเป็นการผลิตอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต การผลิตในด้านนวัตกรรมต่าง ๆ ได้

“…จุดเด่นของอำเภอจะนะ ที่สำคัญของแผนที่ประเทศไทย ด้านซ้ายจะเป็นประเทศมาเลเซีย คือ ท่าเรือปีนัง ด้านขวาปัจจุบันท่าเรือสงขลา 1 แต่ท่าเรือสงขลา 1 เกินขีดความสามารถ ไม่สามารถพัฒนาต่อได้ ดังนั้น จะนะอาจจะเป็นจุดต่อไปที่จะมีการพัฒนาในส่วนของการขนส่งโลจิสติกส์ และการที่ตั้งโรงงานผลิตแปรรูปอยู่ในพื้นที่ ระหว่างท่าเรือปีนังกับจังหวัดสงขลา เป็นจุดที่มีต้นทุนขนส่งโลจิสติกส์ถูกที่สุดในประเทศไทย ในการส่งออกไม่ว่าจะเป็นฝั่งจีน หรือยุโรป ตรงนี้ คือ จะนะ และจังหวัดสงขลา หรือสะกอม เทพา เป็นจุดที่ได้เปรียบเชิงที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ ไม่มีใครสามารถแย่งเราได้ จากตำแหน่งที่ตั้ง การจ้างงานในพื้นที่ ถ้ามีการพัฒนาในพื้นที่ในด้านเศรษฐกิจ โครงการต่าง ๆ มีผลกระทบอย่างไรบ้างอันนี้ต้องดูในรายละเอียดต่อไป แต่ตนเองดูแล้วว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และภาคเอกชนมีวัตถุประสงค์ดีในการพัฒนาเศรษฐกิจ ก็เลยมองว่าชาวบ้านในพื้นที่น่าจะเปิดใจมาพูดคุยกัน เพราะเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทุกคนก็อยากให้บ้านเมืองพัฒนา ไม่มีใครที่อยากให้บ้านเมืองล่มสลาย ทุกคนอยากเห็นบ้านเมืองพัฒนา เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องมีเวทีพูดคุยกัน ปรับความเข้าใจกัน สร้างความต้องการร่วมกันว่า อะไร คือ ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ คงไม่ใช่ชาวบ้านในอำเภอจะนะ แต่จะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมด…”

ดร.ไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล รองประธานบริษัท สงขลา พัฒนาเมือง จำกัด ยังระบุด้วยว่า การที่ปรับเปลี่ยนจุดยุทธศาสตร์หลักของประเทศไทย คิดว่าอีอีซีได้ ถ้าทำกันจริง แต่เราต้องระมัดระวังความเป็น อีอีซี ที่มีความกังวลของชาวบ้านเราจะต้องเข้มงวด เราจะต้องมีแผนมาตรการรองรับที่ชัดเจนในเรื่องอาชีพรายได้ ที่เปลี่ยนไปของชาวประมงในพื้นที่ เราก็ต้องทำความเข้าใจ และต้องรู้ว่าจะต้องพัฒนาอย่างไร ตนมองว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก และในฐานะประชาชนในพื้นที่ในจังหวัดสงขลา ต้องขอบคุณที่ ครม. อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างต่าง ๆ อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าจังหวัดสงขลา ในภาคใต้ โครงการพัฒนาพื้นที่คือการลงทุนโครงการระยะยาว การขับเคลื่อนการต่อต้านคัดค้านในโครงการต่าง ๆ เกรงว่าจะไม่เกิดการพัฒนาในพื้นที่เลย

ข้อมูลข่าวและที่มา: อัมรัน แมหะ/วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต/สวท.ยะลา