บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปภายใต้แบรนด์ PFP 

นำโดย นายทวี ปิยะพัฒนา ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท พี.เอฟ.พี. เป็นตัวแทนบริจาคเงินช่วย เหลือแก่ คนชราจำนวน 200,000 บาท เพื่อสร้างห้องพักให้กับ คนชราอนาถา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด นอกจากนี้ยังมีการจัดเลี้ยงอาหารและผลิตภัณฑ์ พี.เอฟ.พี. เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 ณ มูลนิธิ จงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา