“หาดทิพย์”สานต่อ”โครงการอนุรักษ์ปะการังทะเลใต้ ครั้งที่ 3” สร้างบ้านปลา เพิ่มพื้นที่ปะการัง

หัวใจที่เติมความสุขให้ธรรมชาติ…ต่อชีวิตปะกรังเขากวาง นำเศษหักพัง ปลูกลงใต้ท้องทะเล สร้างความสมบูรณ์ในท้องทะเลอีกครั้ง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากผลความสำเร็จของโครงการอนุรักษ์ปะการังทะเลใต้ Marine Camp ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 จน พบอัตราการรอดชีวิต และเจริญเติบโตของปะการังอยู่ที่ 80% สามารถขยายพันธุ์ปะการังได้ทั้งหมด จำนวน 185 ต้น 200 กิ่ง

สภาพแวดล้อมรอบแนวปะการังที่ขยายพันธุ์พบเจอปลาสลิดขาว ปลานีโมและสัตว์ชนิดอื่นๆ อาศัยอยู่ตามแนวปะการังเพิ่มขึ้น ดังนั้น บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) จึงสานต่อ “โครงการอนุรักษ์ปะการังทะเลใต้ (Marine Camp)ครั้งที่ 3” จับมือกลุ่มอนุรักษ์ทะเลไทย (Reef Guardian Thailand), อบจ.สตูล, อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา, อบต.ปากน้ำ อีกครั้ง

เพื่อให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการังตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน ประชาชน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและประมงในพื้นที่ให้ตระหนักถึงความสำคัญของแนวปะการังร่วมกันโดยมีกิจกรรมการปลูกและขยายพันธุ์ปะการัง

เพิ่มด้วยวิธีการ นำเศษปะการังที่แตกหักที่ยังมีชีวิตอยู่ ขนาดประมาณ 1-2 ซม. มายึดติดกับซากปะการังที่ตายแล้ว โดยใช้ซูเปอร์กลู และตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นตัวเชื่อม ซึ่งจะสลายในเวลา 2 สัปดาห์ ซึ่งในขั้นตอนนี้ทำโดยผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปลูกและขยายพันธุ์ปะการังของกลุ่มอนุรักษ์ทะเลไทย Reef Guardian Thailand ทั้งนี้จะมีการสาธิตและทดลองฝึกการขยายพันธุ์ปะการัง ให้กับ กลุ่มอาสาสมัคร เยาวชน และ นักท่องเที่ยว

ได้เชิญ Dr.Anuar Abdullah ผู้เชี่ยวชาญการปลูกปะการัง จากองค์กร Ocean Quest Global ดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ตลอด 3 วัน ของการดำเนินโครงการและจะมีการติดตามผลและบันทึกการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์เพิ่มอย่างต่อเนื่องทุกๆ 2 เดือน เพื่อร่วมกันฟื้นฟูแนวปะการังที่เสื่อมโทรม บนพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร ที่บมจ.หาดทิพย์ ได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักอุทยานแห่งชาติให้กลับมาเติบโตอย่างสมบูรณ์มีความสมดุลในระบบนิเวศวิทยาทางทะเลอย่างยั่งยืนต่อไป


ซึ่งการจัดโครงการ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงสราลิ กิติยากร ประธานเปิดโครงการฯอนุรักษ์ปะการังทะเลใต้ พร้อมด้วยนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกอบจ.สตูล นายธงชัย อันชูฤทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ นายวิทยา บัวพล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภรตา นายภาณุ วรมิตร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสตูล, นายดินัน พัทลุง ประธานอาสาสมัครพิทักษ์ปะการัง (ประเทศไทย ) โดยปลูกในพื้นที่ท้องทะเล เกาะบุโหลนเล เกาะบุโหลนดอน ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกอบจ.สตูล กล่าวว่า “ขอขอบคุณหาดทิพย์และพันธมิตรทุกหน่วยงานที่ร่วมกันจัดโครงการในครั้งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆ ที่ทำให้ทรัพยากรใต้ทะเลโดยเฉพาะปะการังมีความสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งการปลูกปะการังด้วยวิธีการนี้เป็นเรื่องใหม่ เราจึงอยากได้องค์ความรู้นี้ไปสนับสนุนกลุ่มอนุรักษ์ อาสาสมัครต่างๆมาช่วยกันทำ เพื่อการพัฒนาในระยะยาว” สิ่งสำคัญของการมาเที่ยวทะเลของเราคือ ต้องไม่แทรกแซงกระบวนการธรรมชาติ ซึ่งวิธีง่ายๆที่ดีที่สุดคือ ขอให้ศึกษาข้อมูล และช่วยกันดูแลไม่ให้เกิดผลประทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล เช่น ห้ามจับสัตว์น้ำไม่ให้อาหารปลา การดำน้ำ ต้องไม่เหยียบและไม่สัมผัสปะการัง เพราะปะการังเป็นสิ่งมีชีวิตที่บอบบาง เพียงเท่านี้เราก็สามารถช่วยดูแลปะการังได้ เพราะปะการังจะเยียวยาตัวเองได้ โดยที่เราไม่ต้องมาปลูกเหมือนเช่นวันนี้ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานาน งบประมาณสูง และโอกาสรอดมีเพียง 70-80% เท่านั้น

ด้านนายสยาม สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กล่าวว่า “กิจกรรมดี ทางเราพร้อมยื่นเข้าช่วยสังคม กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป ซึ่งปะการังนั้น เราเน้นควรค่าการดูแล เพื่อความยังยืนของท้องทะเล สัตว์น้ำต่อไป”

ด้านนาย เอกพงษ์ เหมรา (ฉูเอก) อาสาสมัครพิทักษ์ปะการัง (ประเทศไทย) (Reef Guardian Thailand) กล่าวว่า “เพิ่มด้วยวิธีการ นำเศษปะการังที่แตกหักที่ยังมีชีวิตอยู่ ขนาดประมาณ 1-2 ซม. มายึดติดกับซากปะการังที่ตายแล้ว โดยใช้ซูเปอร์กลู และ ตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นตัวเชื่อม ซึ่งจะสลายในเวลา 2 สัปดาห์ จากนั้นเราก็นำไปวางใต้ท้องทะเล เพื่อเฝ้ารอดูเป็นระยะต่อไป”