ชาวนาหม่อม สืบสานวัฒนธรรม-ประเพณี “บุญทานไฟ” วัดเขาล้อม มท.2 ร่วมเป็นประธาน

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในงานประเพณี ทำบุญทานไฟ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม ณ วัดเขาล้อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา โดยมีนางหิรัญญา ศรีปานแก้ว รองปลัดองค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เขตนาหม่อม นายอำเภอนาหม่อม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อบต.นาหม่อม สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ อบต.นาหม่อม และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในงานทำบุญทานไฟ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม ร่วมกันจัดงานทำบุญทานไฟ ประจำปี 2563 ซึ่งถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ของชาวอำเภอนาหม่อม และประชาชนในจังหวัดสงขลา ที่จัดขึ้นทุกปี โดยมีพุทธศาสนิกชนและองค์กรต่างๆ พร้อมใจกันนำวัตถุดิบ มาร่วมกันปรุงอาหาร เพื่อร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ในช่วงเช้าตรู่ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ 02.00 น.- 07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

สำหรับการให้ทานไฟ เป็นการทำบุญเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ เกิดความอบอุ่นในตอนเช้ามืดของคืนที่มีอากาศหนาวเย็น โดยใช้ลานวัดเป็นที่ก่อกองไฟ แล้วทำขนมถวายพระ เป็นโอกาสที่จะได้นัดหมายพร้อมกันในตอนเช้ามืด เพื่อร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ตลอดจนถึงการรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นการสร้างความรักความสามัคคี ทำให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดีและแข็งแรง ทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกหลานในการร่วมกันรักษามรดกทางวัฒนธรรม พุทธศาสนิกชนให้แก่รุ่นหลังต่อไปและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและมูลค่าทางสังคม

ข้อมูลข่าวและที่มา: สุธิดา พฤกษ์อุดม/ สวท.สงขลา