ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประกาศเตือนต่อเนื่อง ฉบับที่ 5 เรื่อง “คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง” แนะประชาชนระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง 10-12 กุมภาพันธ์ 2563

วันนี้ (10 ก.พ. 63) นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เปิดเผยว่า “ทางศูนย์ฯ ได้ออกประกาศเตือนต่อเนื่อง ฉบับที่ 5 (10/2563) เรื่อง “คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง” โดยบริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้แล้ว ทำให้ในระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2563 ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังแรง ส่งผลให้ในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2563 จะมีฝนหนักบางแห่งบริเวณ”

จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง บริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมา ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก ระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่ง ในช่วงวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ www.songkhla.tmd.go.th

ข้อมูลข่าวและที่มา: สุธิดา พฤกษ์อุดม/ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์/สวท.สงขลา