“นพ.พุฒิศักดิ์-เอนก บ้านเบญจพร”
สมาพันธ์ท่องเที่ยวฯรับโล่”คนดีศรีสงขลา”​ปี62


ตามที่มูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ​ ที่มีนายบัญญัติ จันทน์เสนะ เป็นประธาน ดำเนินการสรรหาเพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์​เสียสละ อุทิศตน มีผลงานและคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับโล่เชิดชูเกียรติ​ “คนดีศรีสงขลา”​ เพื่อเป็นกำลังใจ และแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ซึ่งมูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ​ ดำเนินการมาเป็นประจำทุกปี

สำหรับ “คนดีศรีสงขลา” ประจำปี 2562 นั้น เมื่อวันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา นายบัญญัติ จันทน์เสนะ ได้ลงนามประกาศ จำนวน 6 ราย ได้แก่

1. ประเภทเยาวชนคนดีสงขลา นายกัมพล​สุวรรณโณ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม อำเภอสิงหนคร​ จังหวัดสงขลา
2. ประเภทครอบครัวคนดีศรีสงขลา ครอบครัวนายชัยยุทธ​ หมันหลัง อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา
3. ประเภทเกษตรกรคนดีศรีสงขลา​ นายณัฐพล หนูแดง อำเภอระโนด​ จังหวัดสงขลา
4. ข้าราชการคนดีศรีสงขลา รองศาสตราจารย์​ นายแพทย์พุฒิศักดิ์​ พุทธวิบูลย์​ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. ประเภทนักธุรกิจคนดีศรีสงขลา นายเอนก​ แซ่ตั้ง อาคารเบญจพรกรุ๊ป​ อำเภอหาดใหญ่​ จังหวัดสงขลา
6. ประเภทองค์กรคนดีศรีสงขลา สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา​ นายสุรพล​ กำพลานนท์วัฒน์​ นายกสมาคม