จัดใหญ่! งานวันนักการตลาดสัญจร…ภาคใต้ครั้งที่ 15 “The Big 4D เปิด เปลี่ยน ปรับ รับโลกการตลาดยุคใหม่”

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดงานวันนักการตลาดสัญจร…ภาคใต้ ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ “The Big 4D เปิด เปลี่ยน ปรับ รับโลกการตลาดยุคใหม่” เพื่อพัฒนาศักยภาพนักการตลาดในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งในระดับผู้ประกอบการและนักการตลาดรุ่นใหม่

ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีส่งผลต่อการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ มีการนำกลยุทธ์ด้านการตลาด โดยอาศัย BIG DATA เข้ามาช่วยกำหนดทิศทางการตลาด ซึ่งนักการตลาดจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์และพลิกโฉมองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว จึงเป็นโอกาสดีที่งานวันนักการตลาดในปีนี้ มีวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านการตลาด มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักธุรกิจและนักการตลาดในภาคใต้

ด้าน ม.ร.ว.สุทธิภาณี ยุคล ผู้อำนวยการบริหารสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โลกยุคใหม่ที่เครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนโลกการทำธุรกิจที่เราคุ้นเคย การตลาดจึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ทุกคน ทุกอาชีพ ต้องมีหัวใจนักการตลาด เพราะการตลาดไม่ได้เป็นแค่วิชาชีพอีกต่อไป การตลาดไม่ใช่แค่การสื่อสารหรือการโฆษณา แต่คือศาสตร์แห่งการสร้างความเข้าใจในตัวลูกค้า และสร้างสรรค์ประสบการณ์ของสินค้าและบริการ ที่ตอบโจทย์โดนใจ และศาสตร์นี้เป็นหัวใจของความสำเร็จที่ทุกคนในทุก ๆ ธุรกิจนำไปปรับใช้ได้

โดยปีนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดมาร่วมบรรยาย 4 ท่าน ได้แก่ คุณบังอร สุวรรณมงคล ผู้ก่อตั้งบริษัท Hummingbirds ที่ปรึกษาด้านการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ บรรยายในหัวข้อ Big Data & Digital Consumer คุณณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง กูรูด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง บรรยายในหัวข้อ Big Move & Digital Marketing คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์ ผู้ร่วมก่อตั้งและวางแผนกลยุทธ์การตลาดบริษัท สมอลเวิล์ดฟอร์คิดส์ จำกัด 1 ใน10 CEO คนไทยที่ได้รับการคัดเลือกจาก Facebook ให้เป็น Alpha Tester บรรยายหัวข้อ Big Content and Digital Platform: Deliver Right Message through the Right Platform และ คุณอนุรักษ์ สรรฤทัย หรือ บังฮาซัน เจ้าของบริษัท ฮาซันอาหารทะเลตากแห้ง จ.สตูล และเจ้าของเพจอาหารทะเลตากแห้ง จ.สตูล บรรยายหัวข้อ Big Experience & Digital disruption: จุดเริ่มต้น – จุดเปลี่ยน LIVE อย่างไรให้ยอดขายเป็นล้าน! โดยงานจัดขึ้น ณ ห้อง Blue Ocean Hall คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่