องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ส่งมอบสนามฟุตซอลให้วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ หวังดึงชุมชนเข้ามาใช้เชื่อมสัมพันธ์ผ่านกีฬา

 

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จ.สงขลา ได้จัดให้มีพิธีส่งมอบและเปิดสนามฟุตซอล วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.พฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนสมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมคับคั่ง

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า วันนี้นับเป็นโอกาสดีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ได้ร่วมกันเดิินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิต และ ศักยภาพทางด้านกีฬาของชาวสงขลาที่ผ่านมาเราร่วมมือกันในการจัดแข่งขันกีฬา เพื่อนำรายได้มาสร้างสนามฟุตซอลภายในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สำหรับเปิดพื้นที่ให้นักศึกษา ประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกนี้สามารถเข้ามาใช้บริการได้ เพราะเรามองว่าสนามฟุตซอลแห่งนี้ นอกจากเป็นเรื่องของสถานศึกษาแล้วยังเป็นเรื่องที่ชุมชนต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง

“เรามองว่าอนาคตอบจ.สงขลา พร้อมร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมเช่น เมื่อจัดงานอบจ.เคลื่อนที่เราจะเชิญนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ออกไปดูแลเรื่องการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งจะช่วยให้ชาวบ้านได้รับการบริการที่ดี ๆ นักศึกษาได้รับประสบการณ์เพิ่มเติม”

ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนสมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เปิดเผยว่า วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านกีฬาจาก อำเภอหาดใหญ่ ในการจัดสร้างสนามฟุตซอลมาตรฐานเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนในละแวกใกล้เคียง ซึ่งเป็นสนามฟุตซอลที่มีมาตรฐานสากลของการกีฬาแห่งประเทศไทย

“วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เปิดพื้นที่สำหรับสนามฟุตซอลแห่งนี้ให้เป็น พื้นที่สาธารณะสำหรับให้ประชาชนมีส่วนร่วม สามารถมาใช้เวลาว่างออกกำลังกายได้ เพื่อให้ชุมชนกับสถานศึกษาใกล้ชิดกันผ่านกีฬา เป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาให้กับประชาชน”