“สรรเพชญ” ดันสะพานลอยบันไดเลื่อนแก้วิกฤติที่จอดรถรพ.สงขลา

นายสรรเพชญ​ บุญญามณี ผู้ช่วยดำเนินงานนายชวน หลีกภัย ประธานสภาและส.ส.ได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนโดยใช้บันไดเลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลสงขลา อำเภอเมืองสงขลา

นายสรรเพชญ​ บุญญามณี ได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อสะท้อนปัญหาและการพัฒนาจังหวัดสงขลา ทำให้ทราบว่าโรงพยาบาลสงขลา อำเภอเมืองสงขลา นั้นมีประชาชนเข้ามารับบริการทางการแพทย์เป็นจำนวนมาก จึงส่งผลให้พื้นที่จอดรถของโรงพยาบาลไม่สามารถรองรับความต้องการได้เพียงพอ ผู้เข้ารับบริการจำนวนมากต้องนำรถไปจอดฝั่งตรงกันข้ามกับโรงพยาบาล บริเวณถนนสายสงขลา-ระโนด และข้ามถนนเพื่อมารับบริการ ขณะเดียวกันได้มีประชาชนอีกจำนวนมากที่เดินทางมารับบริการกับโรงพยาบาลโดยรถขนส่งสาธารณะซึ่งมีจุดรับ-ส่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับโรงพยาบาล เช่นเดียวกัน ทำให้ในแต่ละวันมีประชาชนต้องข้ามถนนเพื่อมารับบริการกับทางโรงพยาบาลตลอดทั้งวัน ซึ่งถนนสายสงขลา-ระโนด นี้เป็นถนนสายหลักที่มีช่องทางจราจร ๖ ช่องทาง ทำให้ ผู้เข้ารับบริการทั้งผู้ป่วย ญาติของผู้ป่วย เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการเดินทางข้ามถนนจากฝั่งตรงกันข้ามโรงพยาบาลเพื่อมารับบริการ​

นอกจากนี้โรงพยาบาลสงขลามีแผนเสนอของบประมาณในการก่อสร้างอาคารทางการแพทย์เพิ่มขึ้นอีก ๘ อาคาร เพื่อรองรับความต้องการด้านการบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้มีประชาชนมารับบริการจากโรงพยาบาลสงขลามากขึ้นกว่าปัจจุบัน

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุในบริเวณดังกล่าว พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนทั่วไปที่เข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลสงขลา จึงขอความอนุเคราะห์จากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนโดยใช้บันไดเลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า (ลักษณะเดียวกับหน้าโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา) ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนผู้รับบริการโรงพยาบาลสงขลารวมถึงประชาชนโดยทั่วไป

ด้านนายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่ได้รับเรื่องไว้พิจารณาและจะนำเข้าคณะกรรมการต่อไป