ประชาชนสตูลตื่นตัวป้องกันตัวเองมากขึ้น ขณะที่ห้างสรรพสินค้าสตูลเข้มงวดการฆ่าเชื้อป้องกันโรคกำชับให้พนักงานสวมหน้ากากป้องกัน ไวรัสโคโรนา

วันที่ 3 ก.พ.63 หลายพื้นที่ยังคงตื่นตัวในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา โดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้าจ.สตูล ได้เข้มงวดผู้ให้บริการลูกค้าเพิ่มขึ้นด้วยการทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนให้บริการ โดยทำความสะอาดเครื่องมือให้บริการลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นตะกร้า รถเข็ญ ห้องน้ำชายหญิง ทั้งก่อนและหลังให้บริการ อีกทั้งบริการน้ำยาฆ่าเชื้อให้ลูกค้าหมั่นล้างมือหากมีการร้องขอ อีกทั้งเน้นย้ำให้พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเองตามความเหมาะสมระหว่างให้บริการลูกค้าในช่วงที่สถานการณ์การระบาดของไวรัสดังกล่าวยังไม่พ้นวิกฤต

ขณะที่ลูกค้าส่วนใหญ่ก็ตื่นตัวมากยิ่งขึ้นในการสวมหน้ากากอนามัยเดินในที่สาธารณะเพื่อป้องกันตัวเอง และหมั่นล้างมือมากยิ่งขื้นหลังสาธารณสุขจังหวัดได้รณรงค์ให้กินร้อน ช้อนกลาง และหมั่นล้างมือ รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ

อุดมลักษณ์ แสงบัว…สตูล รายงาน