กศน.ภาคใต้ร่วมองค์การยูเนสโก้ เร่งแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาชายแดนใต้ 7000 พันราย

18  ธันวาคม 2561 ที่ห้องสุวรรณมัจฉา โรงแรมสงขลา เมอร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา สถาบันกศน.ภาคใต้ จัดโครงการจัดการศึกษา สำหรับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ โดยร่วมมือกับองค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติจากนายอิชิโร มิยาซาวา ผู้เชี่ยวชาญองค์การยูเนสโก พร้อมทั้งตัวแทนจากศึกษาธิการจังหวัด 5 จังหวัด, ผู้อำนวยการศึกษาเอกชนจังหวัด 5 จังหวัด, ผู้แทนคณะทำงานของสถาบัน กศน.ภาคใต้ เข้าร่วม


นายอรัญ คงนวลใย ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคใต้ เปิดเผยว่า การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่ออบรมบุคลากรของกศน.ในการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา หลังจากที่ได้มีการสำรวจหน้าร่วมช่วยเหลือ สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กในจังหวัดชายแดนใต้ โดยเปิดการพัฒนาศักยภาพครู  ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ โดยองค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ เป็นเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ที่กลับเข้ามาในระบบการศึกษา  จำนวน 500 คน อายุระหว่าง 7-18 ปี เพื่อรับการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก องค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ

นายอิชิโร มิยาซาวา ผู้เชี่ยวชาญองค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ กล่าวว่า การร่วมมือครั้งนี้เกิดจากความเชื่อมั่นที่กศน.ภาคใต้ มีศักยภาพอย่างสูงในการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลได้ และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใต้ โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในสามจังหวัดชายแดนใต้”

 

นายอิชิโร กล่าวต่อว่า วันนี้ปัญหาการศึกษาชายแดนใต้ ได้รับการแก้ปัญหาไปค่อนข้างมาก ภายใต้การนำของพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้เร่งผลักดันให้ประชากรในภาคใต้ โดยเฉพาะเด็ก ๆ ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม