ดุริยางคศาสตร์ ม.ทักษิณ สุดเจ๋ง ได้รับคัดเลือกร่วมงาน TIJC 2020 งานที่นักดนตรีแนวหน้าระดับโลกต้องมาเยือน


สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงดนตรีในงานเทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติ Thailand International Jazz Conference (TIJC 2020) ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.ประหยัด ศุภจิตรา รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ไกรศิลป์ โสดานิล ประธานสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ภายในงานนอกจากจะมีศิลปินระดับโลกแล้ว ยังมีศิลปินทั่วประเทศร่วมแสดงคอนเสิร์ตแจ๊ส และมีกิจกรรมเวิคช็อปจากศิลปินรวมทั้งการแข่งขันดนตรี TIJC Solo Competition สำหรับศิลปินแจ๊สระดับโลกที่มาร่วมแสดงในงานครั้งนี้อาทิ Cherryl J. Hayes , Alex Sipiagin, Pekka Pylkkanen Nu Unit, Ozmosys, Omar Hakim เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีนักดนตรีระดับโลกเข้าร่วมในงานครั้งนี้ด้วย อาทิ Kurt Rosenwinkel : Guitar, Jorge Pardo : Flute and Saxophone , Alex Sipiagin : Trumpet, Cherryl J. Hayes : voic


อ.ไกรศิลป์ โสดานิล ประธานสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำหรับงานเทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติในปีนี้ วง TSU BIG BAND แห่งมหาวิทยาลัยทักษิณได้นำเสนอบทเพลง 5 บทเพลง โดยได้รับการยกย่องจากผู้จัดในบันทึกการแสดงสดว่าเป็นรายการสำคัญ TIJC Highlight Day 3 สำหรับการแสดงในวันที่ 3 ของงานด้วย
ทั้งนี้มีบทเพลงที่ได้ประพันธ์ขึ้นมาใหม่ 2 บทเพลงด้วยกัน ได้แก่บทเพลง The island for jazz quartet : A reflection of island songkhla city ประพันธ์โดย ผศ.ดร.ระวีวัฒน์ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และบทเพลง Concerto for saxophone and big band ประพันธ์โดย ผศ.ดร.ประหยัด ศุภจิตรา รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งการแสดงชุดนี้นำโดย ผศ.ดร.ประหยัด ศุภจิตรา รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์(conducter) อ.ไกรศิลป์ โสดานิล ประธานสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ (brass section) อ.รัชกฤต ภาณุอัครโชค ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์(rhythm section) อ.สุภกิจ สุภัทรชัยวงศ์ อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ (rhythm section) อ.รัตติกาล แสงไทย อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์


งานเทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติเพื่อการเรียนรู้ (Thailand International Jazz Conference) หรือ TIJC ได้เวียนมาจนถึงปีที่ 12 -TIJC2020 ที่เข้มข้นขึ้นกว่าทุกๆปี เพราะมีศิลปินแจ๊สชื่อเสียงระดับโลกรวมตัวเข้ามาแสดงมากที่สุด ซึ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักดนตรีของไทยอย่างเต็มที่ ทั้งในรูปแบบของค่ายอบรม Workshop พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ตรงโดยร่วมแสดงกับนักดนตรีของไทย นี่คือพัฒนาการของวงการแจ๊สในบ้านเราที่ล้ำหน้าไปมาก ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Jazz For All – แจ๊สเพื่อทุกคน” ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เอกลักษณ์ของงาน TIJC คือการแสดงและชมดนตรีที่เป็นศิลปะจริงๆ ศิลปินสนุกที่ได้เล่นดนตรีแบบปล่อยของเต็มที่ คนดูเองก็รับอรรถรสแห่งดนตรีอย่างยอดเยี่ยม จนมีการพูดกันในหมู่ศิลปินแจ๊สชั้นนำของโลกว่า “ต้องมางานนี้”