สานสัมพันธ์! “ทีทีเอ็ม”พบปะสังสรรค์สื่อมวลชนประจำปี

31 มกราคม 2563 ที่ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด หรือโรงแยกก๊าซธรรมชาติจะนะ ได้จัดโครงการ “Year 2020 Media Away Day” ซึ่งในปีนี้ถือได้ว่าจัดเป็นครั้งที่ 9 เพื่อพบปะสังสรรค์ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีทีเอ็มกับสื่อมวลชนและหน่วยงานอื่น ๆ ได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยมี นายฮัสนัน สาและ ผู้จัดการใหญ่บริษัทฯ ทีทีเอ็ม ร่วมเปิดงาน คณะผู้บริหาร และสื่อมวลชนเข้าร่วมทุกแขนง
นายฮัสนัน สาและ กล่าวว่า ขอขอบคุณสื่อทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมทีทีเอ็มในทุก ๆ ปีที่ผ่านมา และทีทีเอ็มก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน โดยทีทีเอ็มนั้นมีพื้นที่ความรับผิดชอบทั้งบริเวณโรงแยกก๊าซฯ และแนวท่อส่ง ก๊าซฯ ครอบคลุมทั้ง 5 อําเภอ จํานวน 167 หมู่บ้าน ได้แก่ อําเภอจะนะ เทพา นาหม่อม หาดใหญ่ และสะเดา


ซึ่งโครงการสําคัญของทีทีเอ็มที่ให้การสนับสนุนและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ กองทุนพัฒนาสังคมหมู่บ้านทีทีเอ็ม 10 ล้านบาทต่อปี, กองทุนพัฒนาสายพันธุ์นกเขาชวา อําเภอจะนะ 1 ล้านบาทต่อปี, กองทุนประมง อําเภอจะนะและอําเภอเทพา 1 ล้านบาทต่อปี, กองทุนส่งเสริมสุขภาพและการศึกษาสําหรับชุมชนรอบโรงแยกก๊าซธรรมชาติจะนะ (ตั้งแต่
ปี 2555) 5 ล้านบาทต่อปี


สําหรับในปีนี้ เราก็พยายามสร้างสรรค์โครงการที่ดีต่อชุมชน ด้านการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ อาทิ โครงการช่างเชื่อมไฟฟ้า, โครงการเลี้ยงผึ้งจิ๋วชันโรง, โครงการด้านสาธารณสุขที่มีอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ คลินิกทําฟันประจําตําบลตลิ่งชัน, กิจกรรมด้านการศึกษา, กีฬาและสันทนาการ และอีกหลาย ๆ โครงการ แต่ในทุก ๆ โครงการที่เราได้สร้างสรรค์ เราดูความเหมาะสมคุณภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นหลัก