วัดเขาอ้อ ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ได้ร่วมกับสานุศิษย์ และองค์กรต่าง ๆ เช่น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง ได้จัดพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ ตามรอยพิธีกรรมสำนักเขาอ้อ เดือน 3 ของทุกปี ซึ่งในปีนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2563

เพื่อรำลึกถึงคุณความดีของอดีตบูรพาจารย์ และทำบุญอุทิศให้กับบูรพาจารย์แห่งสำนักเขาอ้อ ทั้งบูรพาจารย์สายพุทธ และสายพราหมณ์ ที่ได้สืบทอดวิชาโบราณ ช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติมาจนถึงปัจจุบัน และเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของวัดเขาอ้อในฐานะสำนักตักสิลาที่เหลือเพียง แห่งเดียวในประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักของสารธารณชนอย่างกว้างขวาง และเพื่อสิ่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพัทลุง

ภายในงานจะมีพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ ตามรอยพิธีกรรมสำนักเขาอ้อซึ่งมีสานุศิษย์และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธี หลังจากพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ ตามรอยพิธีกรรมสำนักเขาอ้อ ได้มีสานุศิษย์รำถวายแก้บน ตามที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างต่อหน้าพิธี ซึ่งผู้เข้าพิธีให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากแต่ละคนขณะรำถวายนั้น เกิดอาการลักษณะการแสดงออกท่าทางต่าง ๆ

จากนั้น คือ พิธีกรรมแช่น้ำว่าน 108 ชนิด พิธีแช่น้ำว่านพิธีกรรม ไสยศาสตร์การแพทย์ และความเชื่อสำหรับชายชาตรีกับความอยู่ยงคงกะพัน ซึ่งพิธีดังกล่าวทางวัดเขาอ้อรับแค่เพียง 11 คนเท่านั้นในการร่วมแช่น้ำว่าน 108 ชนิด เนื่องจากการแช่น้ำว่านต้องใช้เวลา แต่ละคนหากครบพิธีกรรมต้องใช้เวลานอนแช่น้ำว่าน 3 วัน 3 คืน

พิธีกรรมดังกล่าวจะทำบนภูเขาวัดอ้อ ที่มีอ่างแช่น้ำว่านโดยเฉพาะ และการต้มว่าน 108 ชนิดก็จะทำบนภูเขาแห่งเช่นกันเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ ใส่อ่างแช่สำหรับผู้แช่น้ำว่านปีนี้ ส่วนเป็นคนมาจากต่างจังหวัดทั้งสิ้น ด้วยความเชื่อความศรัทธา สำนักตักศิลามหาเวทย์ และในวันนี้ (31 ม.ค. 63) มีพิธีทำบุญตักบาตรบูรพาจารย์และพิธีสะเดาะเคราะห์ ส่วนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 พิธีหุงข้าวเหนียวดำ กินข้าวเหนียวดำ ที่ได้รับการปลุกเสกพิธีกรรมไสยศาสตร์แบบโบราณ

สำหรับวัดเขาอ้อเดิมเป็นสำนักทิศาปาโมกข์แบบเดียวกันกับในประเทศอินเดีย มีหลักฐานว่าก่อตั้งมาก่อนปี พ.ศ.800 ผู้ก่อตั้ง เป็นพวกพรหมณาจารย์ผู้ทรงเวทย์ที่เดินทางมาจากประเทศอินเดีย เป็นยุคสมัยที่ศาสนาพราหมณ์เริ่มเคลื่อนย้ายออกจากประเทศอินเดีย เพื่อจะขยายฐานศรัทธาของศาสนาพราหมณ์ ตามตำนานบอกว่า ความรู้ในสำนักตักศิลาเขาอ้อ แบ่งเป็นสองสายหลัก ๆ คือ ความรู้ในวิชาธรรมศาสตร์อันเกี่ยวข้องด้วยการปกครอง การสร้างบ้านแปลงเมือง และการทำมาหากิน และอีกสายเกี่ยวข้องด้วยเรื่องของพิธีกรรม ไสยศาสตร์การแพทย์ ซึ่งวิชาทั้งสองสายสืบทอด

ด้วยเหตุผลดังกล่าว วัดเขาอ้อจึงมีชื่อเสียงในทางไสยเวทและการแพทย์แผนมาตั้งแต่โบราณ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับว่านยา ภายหลังจึงมีพิธีแช่ว่าน พิธีกรรมทางไสยเวทหลายอย่างขึ้น จนเป็นที่เคารพศรัทธาอย่างกว้างขวาง

ด้าน นายปัณฑวัฏฐ์ พิมพ์สกุล ผู้เข้าร่วมพิธีกรรมแช่น้ำว่าน 108 ชนิด กล่าวว่า เชื่อและศรัทธาพิธีกรรมไสยศาสตร์ด้านการอยู่ยงคงกระพัน และไสยศาสตร์การแพทย์ หากเรามีความศรัทธาเพราะพิธีกรรมของวัดเขาอ้อ เป็นพิธีกรรมตามแบบโบราณ ซึ่งจะเป็นศิริมงคลชีวิตหากร่วมพิธีดังกล่าว และเชื่อว่าว่าน 108 ชนิด ที่นอนแช่นั้นเป็นยารักษาโรคหลาย ๆ ชนิดให้หายไปได้

ข้อมูลข่าวและที่มา : อภิชาติ เหล็มปาน/ วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต/ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง