มีหวัง! “สรรเพชญ” สำรวจคลองสำโรง เดินหน้าแก้นำเสีย คืนสภาพสิ่งแวดล้อม 2 ฝั่งคลอง


วันที่ 30 มกราคม 2563 นายสรรเพชญ บุญญามณี คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นำเจ้าหน้าที่องค์การจัดน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนักวิชาการจากประเทศมาเลเซีย ลงพื้นคลองสำโรงเพื่อติดตามและสำรวจสภาพน้ำบริเวณคลองสำโรงตลอดสาย และได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำจำนวน 6 จุด เพื่อนำไปศึกษา วิเคราะห์ และหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปรับปรุงแก้ไขสภาพน้ำในคลองสำโรงให้มีสภาพที่ดีขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการบำบัด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของพี่น้องประชาชนริมคลองสำโรงและเพื่อสิ่งแวดล้อมทีดีของชุมชนคลองสำโรงตลอดจนภูมิทัศน์ของเทศบาลนครสงขลาด้วย