เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมโครงการจัดหน่วยบริการ “จังหวัดเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่ลาน เข้าร่วม ที่ว่าการอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 18 -19 ธันวาคม 2561

นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวว่า การทำเวทีประชาคมในครั้งนี้ เป็นการเปิดจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 หลังจากที่ผ่านมาเราได้เปิดเวทีที่ อำเภอปานาเระ โดยอำเภอแม่ลานได้มี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่ลาน เข้าร่วมเสนอความต้องการในโครงการต่างๆ จำนวน 15 โครงการ โดยมีชาวบ้านเข้าร่วมมากกว่า 100 คน ที่บริเวณหอประชุมที่โรงเรียนหวังกว้าง

“อยากให้แม่ลาน เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ และเมืองพหุวัฒนธรรม”

นายไกรศร กล่าวต่อว่า หลังจากที่ลงพื้นที่รับฟังความเห็นของพ่อแม่ พี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้ว ก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ( วิทยาเขตแม่ลาน) และลงพื้นที่ตรวจริมตลิ่งแม่น้ำปัตตานี เพื่อประกอบการเสนอโครงการป้องกันตลิ่งพัง พร้อมรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่หมู่ 3 บ้านตันหยง ตำบลม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน

นอกจากนี้ได้ร่วมรับฟังการบรรยาย ผลการดำเนินงานโครงการปิดทองหลังพระและเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ บ้านละโพ๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าไร่ (วิธีการทำนาโยน) และร่วมกิจกรรมปล่อยปลา ณ บริเวณคลองบ้านละโพ๊ะ และพบปะ เยี่ยมเยาวชนนักมวย ณ ค่ายมวย ช.แม่ลาน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลาน เยี่ยมชมการทำอาหารพื้นบ้านในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “เชิญมาเที่ยวบ้านฉัน ไปแล้วจะรู้ อยู่แล้วจะรัก ที่แม่ตีน๊ะ” โดยในตอนกลางคืนได้นำคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของกองกำลัง 3 ฝ่าย คือ จุดตรวจ ชุดคุ้มครองตำบลป่าไร่และจุดตรวจ 24 ชั่วโมง ต.ป่าไร่ (ชคต.ป่าไร่)

“ในช่วงดึกได้ประชุมรับฟังปัญหาและร่วมกันวางแผนโครงการ กับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนในพื้นที่ จบภารกิจนำคณะ ร่วมพักค้างคืนที่ หอประชุมโรงเรียนบ้านวังกว้าง”

นายไกรศร กล่าวต่ออีกว่า เช้าวันที่ 19 นำคณะ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ ตลาดคลองทราย หมู่ที่ 5 และประชุมสรุปแผนงานโครงการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยได้เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลานด้วย